Президентът Румен Радев посети Института по молекулярна биология и Института по микробиология на Българската академия на науките. Учени от четири института на БАН от научноизследователско направление „Биомедицина и качество на живот“ представиха изследователската си дейност и актуални научни разработки. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и главният научен секретар проф. Евдокия Пашева участваха в срещата.

В Института по молекулярна биология се провеждат изследвания в сферата на клетъчната биология, молекулярната генетика и биоорганичната химия с цел приложението им в медицината и фармакологията. Част от тях са свързани с автоимунните заболявания, биология на стареенето,  стабилността на генома и екологията, посочи директорът проф. Ива Угринова. Тя запозна държавния глава с най-модерната микроскопска лаборатория, включена в европейската мрежа Euro Bioimaging и лабораторията за протеомен анализ.

В Института по микробиология се разработва българската ваксина срещу COVID-19, каза по време на представянето директорът доц. Пенка Петрова. Учените изследват и качествата на родното кисело мляко и са разработили българо-китайски проект, който дадоха като добър пример за сътрудничество с бизнеса. В Института президентът Радев разгледа лабораториите по имунология и за изследване на рака. Доц. Андрей Чорбанов представи международното сътрудничество с институтите Пастьор.

Директорът на Института по биофизика и биомедицинско инженерство проф. Таня Пенчева постави акцент върху успешното сътрудничество с най-големите болници у нас. Внедрена е компютърна система за механична вентилация, апарат за електрохимиотерапия на тумори и система за контрол на качеството на сърдечния масаж при реанимация.

Ново направление в работата на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей е виртуалната антропология, каза директорът проф. Светлозара Петкова. В момента в музея може да се посети изложбата „Големите епидемии  в историята“.

По време на посещението в институтите на БАН президентът Румен Радев се обърна към учените с думите: От това, което виждам, се чувствам горд – не само от вашите научни постижения, а и от начина, по който се отнасяте към вашата високоблагородна мисия, от начина, по който развивате българската наука и то на световно ниво, от вашия ангажимент към бъдещето на България.

Най-вече учените са хората, с чиято помощ можем да тръгнем по правилния път, който ще ни изведе към просперитет и устойчивост, заяви президентът и благодари за направеното от учените в началото на кризата с CODID-19. Вие дадохте увереност в нашите медици, че тази пандемия може да бъде контролирана. Тя ни показа, че имаме нужда от постоянно поддържане на научен капацитет, отбеляза държавният глава.

Експертният потенциал на учените от БАН съдейства в разрешаването на важни за обществото проблеми. Екип от Института по молекулярна биология и Института по микробиология на БАН участва в стартирането на PCR – лабораторията в болница „Пирогов”.