Докато европейските държави продължават да адаптират своите икономически, социални и индустриални политики, за да минимизират въздействието на пандемията от COVID-19,  ключовите елементи на Зелената сделка предлагат нови работни места и бизнес възможности, които да помогнат за възстановяването, като същевременно се справят с изменението на климата. Стратегиите за интегриране на водорода и енергийната система на Европейския съюз (ЕС) ясно подчертават потенциалните ползи и спешната нужда от инвестиции за ускоряване внедряването на производство на енергия от възобновяеми източници, от което ще зависи декарбонизацията на икономиката на ЕС, включително бъдещото производство на възобновяеми водород и синтетични горива.

Водородът е важна алтернатива за секторите, които зависят от икономията на изкопаемите горива. Докато националните правителства и европейските политици преговарят за водородната стратегия на ЕС, EASAC (Консултативният научен съвет на европейските академии) излиза с нов коментар по тази тема.

„Водородът може да ни помогне да намалим зависимостта си от изкопаемите горива“, казва Уилям Гилет, директор на енергийната програма на EASAC. „Но ползите за климата ще бъдат ограничени, ако използваме изкопаеми горива, за да ги произвеждаме – дори с улавяне и съхранение на въглерод. ЕС трябва да спре всички субсидии за изкопаеми горива. Бързо нарастващото търсене на водород трябва да бъде посрещнато от огромно увеличение на възобновяемата електроенергия, заедно със сертифициран внос от трети страни. ”

EASAC призовава ЕС да премахне преките и непреки субсидии, данъци, налози и други стимули за изкопаеми горива. Гилет казва: „Пряката и непряка подкрепа за изкопаеми горива изпраща погрешни сигнали. ЕС трябва по-скоро да увеличи цените на въглерода и да преразгледа директивата за търговия с емисии, за да изгради доверието на инвеститорите в бъдещите пазари за възобновяема електроенергия и възобновяем водород.”

С коментара на EASAC може да се запознаете тук.