Представяне на новата книга „Будители, наука, здравеопазване“ на акад. Дамян Дамянов се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките на 1 октомври 2020 г.

Книгата съдържа 60 отделни рубрики, посветени на науката и Българската академия на науките, на здравеопазването и хирургията, както и на теми с обществен характер. Това са доклади, изказвания и интервюта, представени основно през периода 2010 – 2019 г.  В тях се съдържа доста фактическа и обективна информация по въпросите на науката и здравеопазването с конкретни бележки, препоръки и програми, които биха довели до по-успешното им развитие в страната.

Съобщенията, посветени на БАН и на хирургията, съдържат положителни оценки за техните постижения и иновации, критични бележки за състоянието на научните звена и болничните заведения, които доведоха до системно намаляване на кадрите в тези две важни области.

Книгата e продължение на издадената преди 5 години първа част „Будители, наука, образование“ и е посветена на 150-годишнината на БАН. 155 доклада, изказвания и интервюта са поместени в двата тома, отбеляза авторът акад. Дамянов  и добави, че чувството му за обществена отговорност го стимулира да „казва, каквото мисли, за добро“.

На премиерата в БАН четиримата рецензенти акад. Димитър Димитров, акад. Петър Кендеров, проф. д-р Петко Минчев и проф. Бойко Коруков говориха за новата книга и изказаха уважението си към високия професионализъм и човеколюбие на акад. Дамянов. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, представители на академичната общност, приятели и колеги присъстваха на премиерата в БАН.

Над 50 книги на български академици и член-кореспонденти са издадени в последните две години, каза чл.-кор. Иван Гранитски от издателство „Захарий Стоянов“, който беше и водещ на представянето. Организатори на събитието бяха Българската академия на науките и издателството.