Наградите в президентската инициатива „Джон Атанасов“ за 2020 гoдина бяха обявени на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.  Държавният глава Румен Радев приветства тазгодишните лауреати. В новата категория „Вдъхновител и създател на таланти“, която се връчва за  втора година, държавният глава отличи с грамота академик Кирил Боянов, доктор на техническите науки, действителен член на Българската академия на науките, член на научния съвет на Институтa по информационни и комуникационни технологии на БАН, председател на съвета на Фондация „Еврика“.

Академик Боянов е водещ учен в областта на изчислителната техника, информатиката и информационните технологии. Автор е на над 230 публикации, научни трудове и статии, на 37 книги и учебници и на 23 авторски свидетелства. Ръководител е на над 30 защитили аспиранти, по-голямата част от които са хабилитирани професори, както и на голям брой дипломанти от ТУ, УНСС и др.

Участвал е в над 30 научни разработки, реализирани в практиката, по-важни от които са първата българска електронно-сметачна машина „Витоша“, първата цифрова електронноизчислителна машина (ЕИМ) от III поколение ЕС1020, първата система за крайни изпитания на магнитни дискове, адаптери за предаване на данни в мрежи от ЕИМ, персонални и професионални компютри и много други.

Д-р Златко Минев – доктор по приложна физика в университета Йейл, САЩ е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2020 г. Той е изследовател в компанията IBM Quantum в Ню Йорк. Основните постижения на д-р Минев отменят вековно разбиране в квантовата физика. Носител на отличие грамота „Награда Джон Атанасов“  е д-р Никола Чипев – доктор по информатика от Технически университет – Мюнхен, Германия. Основните му постижения са в направлението на високопроизводителните изчисления за симулация на научни и инженерни проблеми. С грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“ беше отличен Румен Христов, дипломиран магистър и научен сътрудник по компютърни науки от Масачузетския Технологичен Институт, САЩ.

Пред гостите на церемонията държавният глава подчерта обществената значимост на разработките на младите български изследователи в областта на компютърните науки – от оригинални устройства за дистанционно следене на параметрите на човешкото здраве до революционен пробив в квантовата физика. Президентът Радев връчи грамоти за дебютен пробив в компютърните науки за  ученици и студенти, постигнали през последната година високи резултати с авторските си проекти, както и за проект с висок обществен принос.

В словото си президентът открои и приноса на представителите на журито и на научната общност за активирането на българската научна диаспора за работа в съвместни проекти.

Информация за наградените вижте на https://m.president.bg/bg/index