На 29 и 30 септември 2020 г. онлайн се проведе първата международна конференция за опазване на околната среда и рисковете от бедствия „ENVIRORISKS“.

Конференцията е организирана от НАЦИОНАЛНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР на Република България в тясно сътрудничество с Центъра за върхови постижения при управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) и Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от нежелани събития и природни бедствия“.

Форумът откриха с приветствия акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН и полк. Орлин Николов, директор на CMDR COE. Основните акценти на конференцията бяха природни опасности и рискове, замърсяване на въздуха, климат и здраве, водни ресурси, човешки дейности и управление, биоразнообразие, биотехнологии за управление на околната среда и дистанционно наблюдение, високопроизводителни изчисления и ГИС за мониторинг и управление на околната среда.

В рамките на конференцията бяха проведени и два семинара в сесиите “Базиран в облак отворен ГИС: Иновативно управление на околната среда” и “Нов подход за подобряване на устойчивостта при бедствия в местните общности”.