Българската академия на науките отдава под наем
ГРАД СОФИЯ

 

 1.  град София – ул. Акад. Георги Бончев 2, НК 1помещение с площ 41кв. м, за производствена или ремонтна дейност, при начална наемна цена 3,00 евро/кв. м;
  Посочените цени са без ДДС.

  За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

  Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

 2. град София – ул. Акад. Георги Бончев 2, НК 1

  3/три/ броя гаражни клетки с оглед ползването им за гаражи на леки автомобил , при начална наемна цена 20 евро за гаражна клетка;
  Посочените цени са без ДДС.

  За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

  Заявления за наемане се адресират до Председателя на БАН и се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.