С Отличителен знак на Председателя на Българската академия на науките беше награден Петър Берон на церемония, която се проведе на 9 октомври 2020 г. в Академията. Акад. Юлиан Ревалски връчи отличието за заслугите му в областта на акарологията и зоогеографията и по повод неговата 80-годишнина. На награждаването присъстваха представители на ръководството на БАН и на Националния природонаучен музей на БАН (НПМ).

Петър Берон навърши 80 години, от които 57 отдаде на науката, музея и неговите колекции. Той е професор емеритус на Националния природонаучен музей – БАН, доктор на биологическите науки.

Доайен на акаролозите в България, интересите и приносите му в областта на зоологията са изключително разностранни. Публикациите му обхващат освен специалните му изследвания в областта на акарологията и паякообразните, така и хироптерология, биоспелеология, фауна на високите планини, херпетология, ентомология, орнитология.

Изключителен е приносът на д-р Берон за изграждане на музейните колекции и попълването им с материали от почти всички континенти. Под неговата научна редакция са излизали поредиците “Historia naturalis bulgarica”, “Tranteeva” и “Bureschiana” на НПМ, серията “Биоразнообразие на България”.

Като най-висш знак на уважение от гилдията, днес неговото име носят над 70 зоологични таксона.