Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 11.10.2020 г., след кратко боледуване, почина академик Илия Георгиев Пашев.

Акад. Илия Пашев е знакова фигура за българската молекулярна биология. Той е третият академик (след акад. Румен Цанев и акад. Асен Хаджиолов–младши) по тази, сравнително млада за България наука. Роден е на 12.07.1938 г. в интелектуално българско семейство. Баща му Георги Пашев е бил член на Съюза на българските писатели и е автор на десетки книги и разкази на историческа тематика.

След завършване на гимназиалното си образование в гр. Пловдив, акад. Пашев записва медицина в Пловдивския медицински институт, който завършва с отличие през 1962 г. След кратък стаж като общопрактикуващ лекар, започва редовна докторантура в катедра „Биохимия“ на същия университет.

През 1970 г. постъпва в Института по молекулярна биология на БАН като научен сътрудник. Основните научни интереси на акад. Пашев са свързани с изясняването на структурата и функциите на хроматина и са обобщени в повече от 75 избрани научни труда публикувани в международни издания. Ръководил е няколко международни научни проекта в областта на изследванията на хроматина, както и 6 национални проекта. Под научното ръководство на акад. Пашев са защитени 7 докторски дисертации. За качеството на подготвените от него кадри говори фактът, че всички негови възпитаници са заемали или заемат водещи позиции в престижни национални и чуждестранни изследователски лаборатории.

Богата е научно-административната дейност на акад. Пашев: член на Второто, Третото и Четвъртото Общо събрание на БАН; дългогодишен член на Управителния съвет на БАН; директор на Института по молекулярна биология при БАН; член и председател на Комисията по биологични и медико-биологични науки при ВАК; председател на Секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“ при Съюза на учените в България и др. Акад. Пашев е и много търсен експерт, доказателство за което е включването му в Съвета по химия, биология и физика към Комитета на НАТО „Наука за мир и сигурност“ за периода 2007-2010 г., както и участието му в редица международни научни комисии. Акад. Пашев е удостояван с различни награди и отличия, между които „Академичната награда на БАН за биологически науки“, „Учен на годината” за 2005 година, Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов“ и др.

Поклон пред светлата му памет!

 

Поклонението ще се състои на 13.10.2020 г. (вторник) от 11.30 ч. в Ритуалната зала на Агенция „Мира“ срещу главния вход (арката) на Централните гробища.

 

От Ръководството на БАН и на САЧК