Българската академия на науките
обявява една свободна позиция за длъжността „Технически изпълнител“
в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“

Основните функции ще бъдат насочени към изготвяне, оформяне и поддържане на вътрешио-ведомствена документация.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: средно специално или виеше икономическо;
2. Компютърна грамотност: отлична компютърни грамотност- MS Office пакет (Excel, Word);
3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за яриоритизиране на поставените задачи;
4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност;
5. Предходен опит НЕ се изисква:
6. Езикови познания: владеене на английски език ще се счита за предимство.

Работно време: пълен работен ден

Ако желаете да кандидатствате за обявенат а позиция и отговаряте на посочените изисквания,
моля изпратете своето CV и мотивационно писмо, като посочите референтния номер на позицията.
за която кандидатствате.
Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

На първия етап ще се проведе подбор по документи. Одобрените по документи
кандидати ще бъдат допуснати до втория етап;

Вторият етап: събеседване е допуснатите кандидати.
С подаването на документите си за кандидатстване по обявената позиция. Вие изричио се съгласявате
личните ви данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора, доколкото и докогато
това е необходимо, съгласно изискванията на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги
разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.
Срок за подаване на документи до 30.10.2020 г. до 16:30 часа включително, в Деловодството на БАН.
ул. 15-Ноември № 1, на вниманието на отдел „АОЧР“ или на e-mail: k.aleksandrova@cu.bas.bg