Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 22.10.2020 г., след кратко боледуване почина член-кореспондент Стоян Михайлов Мирчев.

 Чл.-кор. Михайлов е роден на 6 октомври 1930 г. в с. Скравена, Ботевградска област. През 1952 г. завършва „философия“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През периода 1952 г. – 1956 г. е асистент по диалектически и исторически материализъм във ВИИ „Карл Маркс“. От 1956 г. до 1966 г. е научен сътрудник в Института по философия при БАН, а от 1960 г. е кандидат на философските науки. През периода 1959 г. – 1962 г. е научен секретар на Института по философия – БАН. От основаването на Института по социология при БАН през 1968 г. е заместник-директор, а след това и негов директор и завеждащ секция „Социология на социалното управление“. По-късно е назначен за директор на Единния център по философия и социология при БАН. През 1970 г. е избран за професор по социология, а през 1984 г. – за член-кореспондент на БАН.

Чл.-кор. Михайлов е автор на над 300 публикации, от които 5 монографии, редица брошури, много студии и статии в наши и чуждестранни издания. Част от книгите и статиите му са преведени на руски, немски, полски, румънски, чешки, унгарски, испански, английски и холандски езици. Чл.-кор. Михайлов е дългогодишен преподавател в Софийския университет, а под негово ръководство са защитени значителен брой дисертационни трудове и дипломни работи.

Още от самото начало на творческия си път чл.-кор. Михайлов се включа в процеса на възстановяването и разгръщането на емпиричните социологически изследвания. Член е на авторски колективи и взема ръководно участие в безпрецедентните по програма, методика и организация емпирични социологически изследвания на религиозността на населението в България (1962 г.) и на града и селото (1968 г.) Осъществява общото ръководство на емпиричните социологически изследвания на петдневната работна седмица (1970 г.), на промишленото предприятие “Елпром“ в гр. Троян и др. В своите научни трудове чл.-кор. Михайлов се спира на проблемите на противопоставянето между умствения и физическия труд. Чл.-кор. Михайлов е участвал в много конференции, симпозиуми, семинари и конгреси в България и чужбина. Чл.-кор. Михайлов участва в Шестия световен конгрес по социология в гр. Елиан, Франция, където България е представена от 8 делегати. Те представят уникални емпирични български изследвания, проведени между 1962 г и 1966 г., въз основа на оригинална и творческа методология (теоретичен модел за обществото като динамична и саморазвиваща се система). От 17.11.1989 г. до 08.02.1990 г. чл.-кор. Михайлов е заместник-министър-председател в Правителството на Георги Атанасов. Бил е народен представител в 33-то, 34-то и 35-то Народно събрание на Р. България (1976 г – 1990 г.). Избран е като безпартиен кандидат (един от двамата независими депутати в 7-то Велико Народно събрание – 1990 г. – 1991 г.).

Чл.-кор. Михайлов е удостояван с различни награди и отличия, между които ордените „Георги Димитров“ и „13 века България“.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 27.10.2020 г. (вторник) от 14.00  ч. в Ритуалната зала на Боянските гробища

 

От Ръководството на БАН и на САЧК