Международната научна конференция на тема „Между световете: магия, чудеса и мистика“ (International Conference “Between the Worlds: Magic, Miracles, and Mysticism”) (BEW 2020) ще се проведе на 29-31 октомври 2020 г. в гр. София с работен език английски. Тя е част от поредицата „Между световете“ (първият научен форум бе проведен през 2017 г.) и е финансирана от фонд „Научни изследвания“ към МОН по програмата за подкрепа на международни форуми в България (КП-06-МНФ/20). Организационният комитет на конференцията е международен и включва както утвърдени учени, така и млади изследователи и докторанти.

Идеята за конференцията е свързана с магическите и мистични възприятия, преживявания, възгледи, вярвания и практики, които стават все по-видими в съвременния глобализиран свят. Чудесата на природата, свещените места, иконите и културните паметници продължават да събират множество вярващи всяка година в различни части на света. Тези магически и мистични практики свидетелстват за факта, че хората все още желаят да познаят непознатото и да докоснат онова, което не може да се види. Контактните пространства между хората и свръхестествените сили имат различни социални и културни аспекти и пряко влияят върху идентификационните стратегии на общностите.

В конференцията ще представят общо 70 доклада, сред тях и 3 лекции (keynote speeches) на изтъкнати изследователи в областта от Великобритания, Норвегия и Гърция. Участие в събитието ще вземат учени от 21 държави от Европа, Азия, Африка и Северна Америка. В процес на подготовка е и сборник със статии, който ще бъде публикуван съвсем скоро в електронна колекция с отворен достъп.

С оглед на пандемичната ситуация в страната конференцията ще се проведе хибридно.

Повече информация може да се намери на уеб-сайта на конференцията. При желание за проследяване на отделни панели има възможност за заявка на следния адрес: pr@iefem.bas.bg.