Изложба, посветена на 150 години издателска дейност на БАН, е подредена пред Народния театър „Иван Вазов“. До 16 ноември можете да се запознаете с пътуването през вековете на тази дейност на най-старата и комплексна научна организация в България. Началото е далечната 1870 г., когато в Браила (Румъния) излиза книжка Първа на „Периодическо списание“ на Българското книжовно дружество (БКД).

На 28 пана са показани емблематични издания, илюстриращи книжовната дейност на:

  • БКД в Браила (1870 – 1878) и София (1878 – 1911);
  • БАН – след преименуването на БКД в БАН (1911 – 1940);
  • Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) – след преименуването на БАН (1940 – 1947);
  • БАН – след преименуване на БАНИ в БАН (1947 – 1989) и след 10.11.1989 г. до днес.

Изложбата е подготвена със съдействието на Столичната община, от Редакцията на „Списание на БАН”, Централната библиотека на Академията и Академичното издателство „Проф. Марин Дринов”.