Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 02.11.2020 г. след кратко боледуване почина акад. Николай Иванов Попов.

Акад. Николай Попов е роден на 27.12.1935 г. в Сливен. През 1958 г. завършва „стоматология“ в Медицинска академия – София, а през 1968 г. завършва задочно „биология“ в Софийския университет. Има признати специалности по обща стоматология, ортопедична стоматология с ортодонтия, биология и химия, зъботехника и правоспособност по зъбопротезна имплантология. Специализирал е в Швеция, Дания, Англия, СССР, Федерална Република Германия. През периода 1962 г. – 1970 г. е асистент, старши асистент и главен асистент, през 1970 г. защитава научната степен „Доктор“, а през 1981 г. „Доктор на медицинските науки“. През 1982 г. му е присъдено званието „професор“, през 1995 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2003 г. за академик. Акад. Попов има над 300 научни публикации у нас и в чужбина и 12 монографии. Научните му доклади са над 120, изнесени на национални и международни прояви.

Богата е научно-административната и експертна дейност на акад. Попов. През годините последователно е заемал следните длъжности: ръководител на Катедрите по ортопедична стоматология в Пловдивския и Софийския стоматологични факултети и заместник-декан по научноизследователската работа в същите университети. През периода 1980-1982 г. акад. Попов е бил научен съветник по стоматология на Министъра на здравеопазването. Бил е главен републикански специалист и национален консултант по протетична стоматология. През периода 1983-1987 г. е заместник-председател на Специализирания научен съвет по стоматология и челюстно-лицева хирургия, а от 1987 г. до 1992 г. и негов председател. През периода 1990 г. – 1992 г. е член на Комисията по клинична медицина на ВАК, а от 1994 г. е председател на Комисията по стоматология към Националната фармако-терапевтична комисия.

Акад. Попов е дългогодишен и обаятелен преподавател в Стоматологичните факултети в Пловдив и София, с богат опит и ерудиция и научен ръководител на редица дисертанти и на над 260 наши и чужди специализанти. Той създаде няколко поколения негови последователи – сега професори и доценти в Стоматологичните факултети в София и Пловдив.

Научно-обществената му дейност е много голяма и изцяло подчинена на усилията за укрепването и осъвременяването на стоматологичното здравеопазване в нашата страна. Акад. Попов е удостояван с различни награди и отличия, между които орден „Кирил и Методий“ I ст. и „Почетен изобретател“.

Целенасочената и задълбочена научно-изследователска и клинична дейност на акад. Попов издигна името и авторитета на българската стоматологична науки у нас и в чужбина.

С кончината на академик Николай Попов Българската академия на науките загуби един голям учен и достойна за уважение личност.

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се състои на 06 ноември 2020 г. (петък) от 13.00 ч. в църквата „Св. Седмочисленици“.

От Ръководството на БАН

и на Събранието на академиците

и член-кореспондентите