След решението на Съда на ЕС от 2018 г., което постави културите с редактиран геном под законодателството за генетично модифицираните организми (ГМО), научната общност обсъжда бъдещето на тези нови технологии.

Новият доклад на ALLEA „Редактиране на генома за подобряване на културите“ представя състоянието на научните доказателства в тази област и изследва пътищата за хармонизиране на законодателството на ЕС с последните научни разработки, като същевременно разглежда съответните етични и обществени съображения.

„Разширяването на публичния дискурс относно иновациите в редактирането на геноми за подобряване на културите е ключова отговорност на научната общност, включително и на академиите в цяла Европа. Въпреки че тези нови технологии предлагат вълнуващи възможности, е изключително важно да се види по-общата картина, като се вземат предвид обществените възприятия и културните различия. Този доклад обобщава различните направления на научните изследвания и има за цел да предостави изчерпателен преглед на европейските политици и обществеността”, заяви проф. Антонио Лоприено, президент на ALLEA.

На европейско ниво решението на Съда на ЕС от 2018 г. беше посрещнато с недоумение и разочарование сред научната общност, ангажирана с изследвания в тази област. Учените са загрижени, че това законодателство ще попречи на европейските изследвания и така континентът ще изостане в развитието си в тази сфера, в сравнение с останалата част от света.

Настоящият доклад предоставя преглед на най-новите научни доказателства по отношение на безопасността при промяната на генома на културите и техния възможен потенциал да предостави решения на предизвикателствата в селското стопанство.

В допълнение към биологичните аспекти на технологията, докладът обсъжда икономическите и социалните последици от редактирането на генома за подобряване на културите и правните пречки за това. Авторите подчертават, че „обществеността трябва да бъде включена в процеса на изготвяне на политики за редактиране на геноми и трябва да включва постоянен мониторинг на обществените нагласи, информационни дефицити и справяне с опасенията относно някои приложения“.

С доклада на АLLEA може да се запознаете ТУК.