EASAC призовава към трансформираща промяна относно Зелената сделка и предизвикателствата, пред които е поставено нейното реализиране. Търсенето на енергийни ресурси днес се е увеличило в резултат на нарастването на населението и всички научни доказателства показват, че скоро ще достигнем предела на ресурсите. EASAC обобщава тези доказателства в нов доклад, като поставя акцент върху климата и биологичното разнообразие.

Разликата в емисиите се увеличава

Затоплянето на климата протича твърде бързо и това пречи да се постигне целта на Парижкото споразумение. Дори ефектът от пандемията от COVID-19 не е достатъчен, за да се намали съотношението между емисиите на парниковите газове (ПГ) и това, което е определено като необходим минимум за нашата планета.

Учените изброяват някои от най-спешните и трансформиращи мерки за промяна:

  • Замяна на БВП с мерки за реално благосъстояние, които не разчитат на експлоатацията и унищожаването на ресурсите на планетата;
  • Преодоляване на заложените в кафявата икономика интереси (изкопаеми горива като петрол, въглища и газ);
  • Насочване на икономическата система да мисли дългосрочно;
  • Ангажиране на индустрията и финансовия сектор да стимулират промените и да ангажират обществеността чрез нови подходи;
  • Възползване от възможностите за стимулиране след пандемията от COVID-19 и Зелената сделка.

„Наясно сме, че заключенията ни предизвикват политическите лидери и световния елит, които се стремят към традиционната икономика, очаквайки науката и технологиите да позволят икономическия растеж да се поддържа за неопределено време“, казва проф. Луиз Вет от Нидерландския институт по екология. „Но всички ние трябва да приемем реалността, че нашата планета не е неизчерпаема. Само ако натиснем бутона за рестарт сега и работим заедно с природата, а не срещу нея, нашите деца получават шанса да имат бъдеще.”

С текста на доклада може да се запознаете ТУК.