Институтът по електроника, Институтът по роботика и Централната лаборатория по приложна физика на БАН участват в технологичен парк по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, който беше официално открит на 20 ноември в Габрово.

Общата стойност на проекта е 23 569 719 лева, отпуснати от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Техническият университет в Габрово е водеща организация и работи съвместно с шест партньора.

На церемонията присъстваха кметът на община Габрово Таня Христова, областният управител Невена Минева, изпълнителният директор на ИА “ОП” Наука и образование за интелигентен растеж” Кирил Гератлиев, представители на партньорските организации и бизнеса. Министърът на образованието Красимир Вълчев поздрави виртуално участниците в откриването.

В технологичния парк е изградена модерна научна инфраструктура с високотехнологично оборудване. Обособени са 14 лаборатории, групирани в четири лабораторни комплекса.

Директорът на Института по електроника на БАН проф. дфн Петър Петров, който е и ръководител на лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци”, изнесе пленарен доклад на тема „Електронно-лъчево заваряване: процеси, материали и техники“.