Онлайн заседание на Общото събрание на Българската академия на науките за избор на Председател на Академията ще се проведе на 30 ноември (понеделник) от 9:00 часа.

Единственият кандидат е досегашният Председател на БАН акад. Юлиан Ревалски. По време на заседанието той ще представи своята програма за управление на БАН и ще се проведе обсъждане и гласуване.

Програмата за управление на Българската академия на науките (2020-2024 г.) и професионалната автобиография на кандидата за втори управленски мандат акад. Юлиан Ревалски са публикувани тук