Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 26.11.2020 г. след кратко боледуване  почина акад. Константин Димитров Косев.

Акад. Константин Косев е роден на 15.08.1937 г. в гр. Дупница. През 1960 г. завършва „История“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. През периода 1961 – 1964 г. е аспирант по „История на Българското възраждане“ в Института за история при БАН, а през 1965 г. е назначен като научен сътрудник в Института за история – БАН и защитава степен „кандидат на историческите науки“. През периода 1966 – 1967 г. специализира в Германия като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболдт“. През 1972 г. е избран за старши научен сътрудник в ИИ – БАН, през 1977 г. получава научната степен „доктор на историческите науки“, а през 1979 г. е избран за професор по нова българска история в ИИ – БАН. През 1989 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2003 г. – за академик.

Акад. Косев е дългогодишен преподавател в Софийския университет, където чете лекции по нова българска история. През периода 1972 – 1978 г. е заместник-директор на Института за история – БАН, от 1978 г. е ръководител на секция „Нова обща история“, а през периода 1996 – 2007 г. в продължение на три мандата е заместник-председател на БАН.

Акад. Косев е един от най-ерудираните и талантливи български историци, а богатото му научно творчество обхваща изключително актуални проблеми: епохата на българското национално-революционно движение, социално-икономическото развитие на българския народ през Възраждането, дискусиите, свързани с взаимоотношенията и взаимното влияние между българската национална революция и политиката на великите европейски държави в общия комплекс на т. нар. Източен въпрос и др.

Дълъг е списъкът на научните трудове (статии, студии и монографии) на акад. Косев, като най-важните от тях са: „Априлското въстание – прелюдия на Освобождението“, „За капиталистическото развитие на българските земи през 60-те и 70-те години на XIX в.“, „Германската общественост и Източният въпрос 1871-1878 г.“, „Княз Бисмарк – създателят на модерна Германия“, „Възкресението на България през 1878 г.“, “История на Априлското въстание през 1876 г.“, „Кратка история на Българското възраждане“, „Двубоят Горчаков – Бисмарк и съдбата на България“, „От Шипка и Плевен до Сан Стефано и Берлин“, „Васил Левски“, Любен Каравелов“, Панайот Хитов“ и др.

Акад. Косев е удостояван с различни награди и отличия, между които Орден „Кирил и Методий“ и Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Значителен е приносът на акад. Косев за популяризиране на историческото знание. Той ще остане в спомените ни като родолюбец и патриот, който винаги отстояваше истината и принципите на познанието. Ще го запомним с неговата категорична и непоколебима позиция, защитаваща неделимостта на народа ни, въпреки превратностите на съдбата и историята.

 

Поклон пред светлата му памет!

 

Поклонението ще се състои на 29.11.2020 г. (неделя) от 10.00  ч.

в Ритуалната зала на траурна агенция „Мира“

срещу арката на Централните софийски гробища

 

От Ръководството на БАН и на САЧК