Това е списък на петте български научни институции с най-голям брой публикации в базата данни Scopus за периода 2017-2019 г. Заедно, тези институции представляват 72,4% от всички български публикации в базата данни Scopus.

 

  1. Българска академия на науките – БАН

 

  1. Софийски университет “Св.Климент Охридски”

 

  1. Technical University of Sofia

 

  1. Медицински университет – София

 

  1. УМБАЛ “Александровска”

 

#Scopus е най-голямата база данни с резюмета и цитирания на рецензирана литература: научни списания, книги и сборници на конференции. Scopus предоставя изчерпателен преглед на резултатите от световните научни изследвания в областта на науката, технологиите, медицината, социалните науки и изкуствата и хуманитарните науки, като разполага с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализация на научните изследвания.