• Къси онлайн курсове на Международното общество за порести материали (InterPore) https://www.interpore.org/interpore-short-courses/ (декември – януари)
  • Събиране на коментари по първия проект на Препоръки на ЮНЕСКО за отворената наука – survey on the first draft of the UNESCO Recommendation on Open Science (краен срок: 15 декември 2020 г.)
  • Програма Young Observer за участие в Конгреса и Общото събрание на IUPAC в Монреал, Канада през август 2021 г. (краен срок: 18 декември 2020 г.)
  • Neil Ker Memorial Fund приема предложения, популяризиращи изучаването на западни средновековни ръкописи (краен срок: 12 януари 2021 г.)
  • Стипендия UK Leverhulme Trust Senior (краен срок: 13 януари 2021 г.)
  • Номинации за награди на Британското кралско дружество – Royal Society’s Medals and Awards (краен срок: 15 февруари 2021 г.)
  • Номинации: Европейски консорциум за политически изследвания – награда за политически теории Political Theory Prize (краен срок: 26 февруари 2021 г.)
  • Департамент по икономически и социални на ООН – отворен конкурс за добри практики, успешни истории и научени уроци при изпълнението на ЦУР 2030 – Call for SDG Good Practices, Success Stories and Lessons Learned (краен срок: 28 февруари 2021 г.)