Какво означава „биоразградима пластмаса“? Могат ли биоразградимите пластмаси да подпомогнат намаляването на замърсяването? Какви политики трябва да бъдат приети, за да се уверим, че тя е по-полезна за околната среда от неразградимата пластмаса?

На тези въпроси се опитват да дадат отговор два важни документа, публикувани от Механизма на ЕК за съвети, базирани на науката, със заглавие „Биоразграждане на пластмасите в околната среда“. В тях SAPEA представя последните научни доказателства за разграждането на пластмасата в околната среда. Базирайки се на тях, групата на главните научни съветници представя ключови препоръки за информиране на предстоящата политическа рамка на Европейската комисия за пластмасите.

Биоразградимата пластмаса има роля за намаляване на натрупването на пластмаси в околната среда, но тя е ограничена до някои специфични приложения, се казва в доклада, дело на работна група от водещи експерти, номинирани от различни европейски академии. В останалите случаи, що се касае за опаковки за еднократна употреба и полиетиленови торбички, е по-добре да се намали използването им като цяло, да се рециклират или когато е възможно да се компостират в промишлени предприятия.

Експертите на SAPEA подчертават също, че, наричайки нещо „биоразградимо“, не означава, че то ще се разгради при всякакви условия. Дали даден обект ще се разгражда безвредно, зависи не само от самия него, но и в каква среда е попаднал, в какво се разпада и колко време отнема това.

На базата на тези доказателства, научните съветници препоръчват кои конкретни приложения на биоразградимите пластмаси в околната среда са потенциално по-полезни от конвенционалните. В своето становище те посочват, че използването им трябва да се ограничи до специфични приложения, за които намаляването, повторната употреба и рециклирането са невъзможни. Също така те подкрепят разработването на съгласувани стандарти за изпитване и сертифициране, за да се реализират потенциалните ползи за околната среда от конвенционалните пластмаси. Учените призовават политиците да насърчават предоставянето на точна информация за свойствата, подходящото използване, обезвреждане и ограниченията на биоразградимите пластмаси и техните приложения за съответните потребителски групи.

Препоръките ще допринесат за предстоящата политическа рамка на Комисията, свързана с биологични, биоразградими и компостируеми пластмаси и ще помогнат да се определят основните предизвикателства и политически действия, необходими в тази област.

И двата документа са предоставени на комисаря по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел и на комисаря по околната среда, океаните и рибарството Виргиниус Синкевичус.

С доклада можете да се запознаете ТУК, а с научното мнение по него ТУК.