Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 18.12.2020 г. след кратко боледуване почина акад. Иван Николаев Радев.

Акад. Иван Радев е роден на 26.02.1943 г. в с. Гороцвет, Разградско. През 1968 г. завършва  „Българска филология“ и втора специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. През 1973 г. става „Доктор“ и асистент по „История на новата българска литература“, през 1977 г. – доцент, през 1990 г. – „Доктор на филологическите науки“, а през 1992 г. е избран за професор по история на новата българска литература. През 2003 г. проф. Иван Радев е избран за академик поради внушителната му научна продукция.

Акад. Радев е един от най-продуктивните автори в българското литературознание. Изследователските му интереси са насочени основно към проблеми и явления на българската литература, история и култура от XIX-XX век. Акад. Радев е автор на над 50 книги, публикувал е стотици научни и научно-популярни статии, тематични сборници и специализирани научни справочници. Негово дело са изследванията за творчеството на П. Р. Славейков, Г. С. Раковски, Христо Ботев, Любен Каравелов и други класици на българската литература. Той създаде единствената монография за делото на големия български литературовед – Боян Пенев; книгата „Софроний Врачански – личност и творческо дело”; сборникът от статии „Критическа вечерня. Български писатели”, посветени на конкретни творби от съвременните български творци Антон Дончев, Генчо Стоев, Васил Попов и др. Дълъг е списъкът с неговите монографични трудове и научни произведения. Акад. Радев публикува и материали, които са новост за българската литературна наука. Автор е на книгата „История на Велико Търново 18-19 век”, която е пръв опит за написване на лична, а не на колективна история на старопрестолния град и която дава разгърната картина на религиозния, просветния, политическия и книжовния живот на Велико Търново през Възраждането, като миналото е персонифицирано чрез съдбата на десетки личности и заслужили фамилии.

Акад. Радев е дългогодишен преподавател по възрожденска литература във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Научно-преподавателската му дейност е свързана с подготовката на десетки дипломанти, специализанти и докторанти в областта на Възрожденската литература. Не са малко заслугите на акад. Радев в изграждането и укрепването на Великотърновския университет, с който е свързана цялата му научна, административна и преподавателска дейност като декан, заместник-ректор, създател и неизменен ръководител на Катедра „Българска литература”.

Акад. Радев е член на Съюза на българските писатели, почетен гражданин на гр. Велико Търново, носител на орден „Кирил и Методий“ II степен, на почетния знак „Антим I“ и други отличия.

Акад. Радев живя с литературата и за литературата, с България и за България. С неговата кончина Българската академия на науките и българската литература изгубиха един достоен свой представител.

Поклон пред светлата му памет!

 Поклонението ще се състои на 22.12.2020 г. (вторник) от 14.00  ч. в Ритуалната зала на Гробищния парк в гр. Велико Търново