ANSO е неправителствена международна научна организация с нестопанска цел, създадена през 2018 г. от Китайската академия на науките и 37 други научни и образователни институции от цял свят, сред които и БАН. ANSO възникна в съответствие с принципите на „съвместни консултации, съвместни усилия и съвместно споделяне“, подкрепяни от китайската инициатива „Един пояс, един път” („Belt and Road Initiative“).

ANSO се ангажира да насърчава споделеното развитие и целите за устойчиво развитие на ООН чрез катализиране и прилагане на конкретни инициативи за международно сътрудничество в областта на науката, технологиите, иновациите и изграждането на капацитет. Предвижда се ANSO да съсредоточи вниманието си върху изследването и преодоляването на най-належащите регионални и глобални научни предизвикателства.

Стипендията за млади таланти беше стартирана през 2019 г. с цел обучението на млади изследователи от целия свят. Стипендията подкрепя 200 магистри и 300 докторанти всяка година да продължат образованието си в Университета за наука и технологии на Китай (USTC), Университета на Китайската академия на науките (UCAS) или институти на Китайската академия на науките (CAS) в цял Китай.

Покритие на стипендията

Без такса за обучение

Месечна стипендия:

  • магистратура: 3000 китайски юана
  • докторантура: 6000 или 7000 китайски юана

Здравна осигуровка

Без такса за кандидатстване

Покриване на пътните разходи

Продължителност на стипендията:

  • Магистратура: до 36 месеца,
  • Докторантура: до 48 месеца.

Допустимост на кандидатите

Да нямат китайско гражданство;

Да говорят английски или китайски много добре;

За магистърската програма: да са родени след 1 януари 1991 г. вкл.;

За докторантската програма: да са родени след 1 януари 1986 г. вкл.;

Да отговарят на критериите за прием на международни студенти на USTC и UCAS;

Да не са включени в други програми през периода на стипендията.

Процедурата за кандидатстване и необходимите документи, както и допълнителна информация може да намерите на следния линк:

http://www.anso.org.cn/programmes/talent/scholarship/   

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2021 г. (пекинско време)