Европейското патентно ведомство (EPO) пуска най-новия си индекс за комерсиализация на патенти. Проучването доказва няколко основни твърдения, като:

  • Европейските университети и публичните научни организации представят на пазара повече от една трета от своите изобретения;
  • Лицензирането е предпочитан канал за комерсиализация, особено за вътрешния пазар;
  • Партньорите за комерсиализация включват в почти еднаква степен малки и средни предприятия и големи компании;
  • Европейските университети и публичните научни организации в Южна и Източна Европа са по-зависими от намирането на партньори за комерсиализация от други европейски страни;
  • Проучването подчертава, че трябва да се направи повече, за да се помогне на университетите и научните организации да преодолеят бариерите пред комерсиализацията и да използват пълния си потенциал.

Ново проучване, публикувано от Европейското патентно ведомство (EPO), показва, че европейските университети и публичните научни организации използват европейските патенти като основен инструмент за търговска експлоатация на изобретенията си. То установява, че тези институции вече експлоатират повече от една трета (36%) от своите изобретения, а други 42% от техните изобретения са планирани да влязат в експлоатация.

Изследването, озаглавено „Оценяване на научните резултати – индекс за комерсиализация на патенти: европейски университети и публични научни организации“, освен това установява, че лицензирането е далеч по-предпочитаният канал за комерсиализация (представляващ 70% от комерсиализацията на изобретенията), следван от сътрудничеството за научноизследователска и развойна дейност.

„Европейските университети и публични научни организации са мощни източници на научни изследвания и иновативни изобретения,“ казва президентът на EPO Антонио Кампино. „Този ​​доклад показва, че те използват европейски патенти, за да пренесат тези технологии от лабораторията към пазара. Но все още има значителни бариери пред комерсиализацията и при трансфера на знания и технологии към индустрията. Те трябва да бъдат разгледани, ако европейската икономика иска да използва пълния потенциал на своите изследвания, за да бъде в крак с Китай и САЩ в иновациите.”

Данните, събрани от EPO, също предоставят профил на субектите, с които университетите и публичните научни организации избират да си партнират с цел комерсиализация. Според доклада те включват МСП и големи компании в почти еднаква степен (около 40% всяка), а повечето от успешните сътрудничества (74%) са сключени с партньори от същата държава. Докладът обаче показва също, че институциите в страните от Южна и Източна Европа нямат такива местни партньори и следователно по-често се стремят да намерят такива в други европейски държави.

Освен това проучването идентифицира предизвикателствата, пред които са изправени университетите и публичните научни организации при успешната комерсиализация на техните изобретения. Основната причина, поради която две трети от изобретенията не са (все още) комерсиализирани, е, че изобретението не е достигнало до фазата на доказване на концепцията му, било защото все още е в процес на разработка (63%) или защото търговските възможности не могат да бъдат идентифицирани (55%). Неуспехът да се намерят заинтересовани партньори (38% от анкетираните) и липсата на ресурси (25%) се отчитат като третото и четвъртото най-важно предизвикателство. Те са особено важни за страните от Южна и Източна Европа.

С проучването можете да се запознаете ТУК.