Млади учени от Българската академия на науките бяха наградени на Седемнадесетата национална младежка научно-практическа конференция, организирана от Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Официалното награждаване се проведе на 17 декември 2020 г.

В направление „Енергетика и енергийни ресурси“ главен асистент Ангел Демерджиев и Добромир Димитров, докторант в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН получиха първа награда. Отличието им бе дадено за разработването на „Анализ на радиационната защита на циклотрон TR – 24 – Монте Карло симулации”.

Наградата е заслужена оценка за постигнатото от младите учени. В доклада си те разглеждат резултатите от анализа на радиационната защита на бункера на Циклотрона модел TR-24, получени при провеждането на числени симулации, основаващи се на Монте Карло техники, използвайки кода FLUKA. Направените анализи и резултатите, получени от тях са ценни, тъй като ще допринесат за ефективността на радиационната защита на бункера на циклотрона, след въвеждането на съоръжението в експлоатация от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към  БАН.

В направление „Химически науки и технологии“ втора награда получиха Огнян Петков и Ангелина Стоянова-Иванова за доклада им „BSCCO проводящи керамики като добавки в алкални Ni-Zn батерии“ от Института по физика на твърдото тяло. Работата им е обобщение на поредица от изследвания, довели и до защитен патент. В разработката са представени и доказани ползите от добавките. Благодарение на тях алкалните батерии имат удължен живот и са с по-стабилен капацитет.

Добромир Димитров, докторант в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, гл. ас. Ангел Демерджиев – ИЯИЯЕ, Огнян Петков и Ангелина Стоянова-Иванова – ИФТТ

В направление „Минни науки, геология и екология“ първа награда бе присъдена на Александър Николов от Института по минералогия и кристалография за работата му „Геополимери на база отпадъчен фаялит и метакаолин”.

Робот за UV дезинфекция, разработен от Мартин Ралчев от Института по роботика получи трета награда в направлението “Транспорт и транспортни технологии“.