Предстоящи събития, организирани в рамките на проект SAPEA – Science Advice for Policy by European Academies:

  1. Изменение на климата и здраве – 26 януари, 16 ч.
  2. Предприемане на действия за замърсяването с пластмаси: биоразградимите пластмаси ли са отговорът? – 4 февруари, 16 ч.
  3. Алтернативни протеини, потребители и устойчивост в Европа: следващи стъпки – 11 февруари, 16 ч.

За повече информация: https://www.sapea.info/events/