На 19 януари се навършва една година от кончината на големия български математик

Носителят на Филдсов медал Терънс Тао направи голям пробив в доказателството на хипотезата на акад. Благовест Сендов за разположение на критичните точки на произволен полином с комплексни коефициенти. 45-годишният професор по математика преподава в калифорнийския университет в Лос Анджелис. През годините хипотезата на Сендов е предизвиквала много световни математици, които са правили опит да я докажат. Резултатите на Терънс Тао обхващат 36 страници.

Проф. Тао ще разкаже защо се е заел с това предизвикателство по време на онлайн семинар в памет на акад. Сендов, организиран от Международния център по математически науки към Института по математика и информатика на БАН (ИМИ – БАН), който ще се проведе на 26 януари. Съорганизатори са Институтът за математически науки в Университета на Маями (IMSA) и Съюзът на математиците в България.

Проф. Терънс Тао е международно признат математик със значителен принос в компютърните науки и статистическия анализ. В областта на теорията на числата е провел важно изследване за идентифициране на последователности на прости числа, разкривайки, че те могат да бъдат намерени в равномерно разположени прогресии с всякаква крайна дължина. Проф. Тао е носител на множество награди, през 2006 г. е удостоен с най-високото отличие в областта на математиката – Филдсов медал. През 2014 г. става лауреат и на Breakthrough Prize in Mathematics (награда за пробив в математиката).

Международният център по математически науки към ИМИ – БАН е основан през 2019 г. с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките за обучение и подготовка на млади математици и за участие в международни проекти. Негов пръв директор е акад. Благовест Сендов. Като консултанти са привлечени признати по света български и чужди учени. В момента директор на центъра е чл.-кор. Олег Мушкаров, а научен директор – проф. Людмил Кацарков, който е преподавател в университетите в Маями и Виена.

Повече информация за онлайн семинара и дейността на международния център ще намерите на https://icms.bg/