Основните моменти и закономерности в развитието на организмовия свят представя новата книга на акад. Тодор Николов. Изданието „Еволюцията – тази сладка загадка“ разказва историята от появата на първите искрици живот върху нашата планета до днес.

Темите, които акад. Николов представя в книгата, са  озаглавени: Времето и геоложкият часовник; Началото на живота върху Земята; Първата крачка е направена; Великият прелом; Съвременен поглед към теорията на еволюцията; Животът набира скорост; Родословието на човека; Кризи и катастрофални явления в историята на организмовия свят; Климатът – уроците от геоложкото минало и съвременните реалности; Бъдещето на далечното минало; Епилог – С кораб към други планети.

Книгата е подготвена за печат от издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ и се характеризира с достъпен и точен език, както и с прекрасни илюстрации. Тя е безспорно постижение на автора и вече получи официални отзиви в научни списания. А в предговора „Към читателите“ акад. Васил Гюзелев отбелязва: „Забележителното съчинение на акад. Тодор Николов за появата  и еволюцията на Земята и живота върху нея е не само негово лично постижение, а и заслуга на българската наука в изследването на един вечен проблем“.

Проблемите на еволюцията винаги са били в центъра на научните търсения на акад. Тодор Николов. Освен редица научни статии, посветени на закономерностите в историческото развитие на организмовия свят, той публикува книгата „Дългият път на живота“ (с две издания на български език (1983 и 1994 г.) и едно на руски език (Изд. „Мир“, 1986 г.) с общ тираж над 130 000 екземпляра.