На Българската академия на науките се предоставят 350 000 лева, с които ще се продължат дейностите по археологическото проучване, реставриране и социализиране на праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата. Това съобщи на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Бойко Борисов.

“Това е едно емблематично място за цялата страна. Привлича много туристи и показва, че нашата земя е наистина една от най-древните в света”, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов посочи, че това е най-атрактивният праисторически паметник на Югоизточна Европа с най-ранното солодобиване и селището с най-ранни каменни укрепителни системи на Стария континент. Целта е бързо социализиране на обекта с оглед на включването му в програмите за вътрешен и международен туризъм, отбеляза той.

Проучванията на комплекса започват през 2005 г. и се провеждат всяка година от голям екип от Националния археологически институт с музей на БАН и Историческия музей в Провадия под ръководството на чл.-кор. Васил Николов.

1,8 милиона лева е отпуснало днес правителството за 6 значими археологически обекта в страната. Продължаваме да подкрепяме развитието на археологията в България. Имаме уникални културно-исторически обекти с огромен потенциал и правителството ще продължи да подпомага тяхното развитие, заяви премиерът Борисов.

На заседанието присъстваха учени от Националния археологически институт с музей на БАН, които благодариха  за предоставените средства.