На 21.01.2021г. на свое заседание УС на БАН взе решение за стартиране на третия заключителен етап от Програмата  „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН. Подробности са публикувани тук.