Учени от три института на БАН и Лесотехническия университет започнаха работа по проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG). Целта е да се обобщи научната информация за опазване и устойчиво управление на уникалното биологичното разнообразие в Република България, екосистемите и техните услуги в полза на обществото.

На 21 януари 2021 г. се проведе стартираща онлайн среща между партньорите в консорциума с координатор Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и партньори Институтът по океанология „Фритьоф Нансен”, Институтът за гората и Лесотехническият университет.

Надграждането на съществуващата научна инфраструктура ще съчетава централизирани дейности (виртуална инфраструктура и мобилно оборудване), както и разпределена физическа инфраструктура, разположена в седем площадки в България. Проектът се реализира в рамките на Националната пътна карта за научни изследвания (2020-2027). Отпуснатата финансова помощ от Министерството на образованието и науката за първата година е в размер на 818 195 лева.