ALLEA, като част от финансирания по РП „Хоризонт 2020“ проект PERITIA, организира конференция на 18 – 19 март 2021 г. Програмата вече е публикувана и регистрацията е отворена.

Уебинар – Digital media in crisis situations

SAPEA организира онлайн събитие за дигиталните медии в кризисни ситуации. Уебинарът ще се проведе на 1 март. Регистрацията е отворена.