Science Europe пуска второто разширено издание на своя популярен „Практически наръчник за международно регулиране на управлението на научните данни“. Публикувано през 2019 г. и  успешно навлязло и използвано от много организации, това ново разширено издание вече включва и съвсем нова рубрика с насоки в подкрепа на оценката на плановете за управление на данни (DMP).

Организациите, финансиращи научни изследвания, изследователските организации, рецензентите и отделните изследователи имат различни нужди по отношение на управлението на научните данни. Science Europe работи за международното регулиране на политиките и практиките за управление на данни, за да подкрепи изследователите в техните усилия и да превърне това в част от изследователския процес.

„Open Science има за цел да направи знанията достъпни за всички. Тя изисква безпрепятствено разпространение на резултатите от научните изследвания и има за цел да подобри ефективността им чрез подпомагане на откриването на данни, достъпността, оперативната съвместимост и повторното използване”, обясни д-р Тиери Дамервал, член на Управителния съвет на Science Europe и председател на Френската национална агенция за изследвания (ANR) . „Когато повече изследователски организации са ангажирани да подобрят управлението на данните, този ресурс на Science Europe наистина ще подкрепи по-нататъшното регулиране на политиките в цяла Европа и извън нея.“

Ръководството предлага целенасочени насоки за организации, научни общности, както и отделни изследователи, да организират данните от изследванията и да ги съхраняват по подходящ начин. Новото разширено издание вече включва и съответна рубрика за оценка в подкрепа на тези, които трябва да направят преглед на плановете за управление на данни, в допълнение към представянето на основните изисквания за плановете, критериите за избор на надеждни хранилища и насоките за изследователите как да се съобразят с организационните изисквания. Рубриката помага да се анализира дали всички необходими аспекти на плановете за управление на данни са били обхванати и дали са създадени такива, за да осигури „FAIRness“ на данните (което означава, че те трябва да бъдат откриваеми, достъпни, оперативно съвместими и повторно използваеми). С това ново допълнително ръководство Science Europe се надява да направи споделянето на данни добра научна практика и да подкрепи всички участници в изследователския цикъл.

Открийте разширеното ръководство и набор от персонализирани шаблони, които да ви помогнат да адаптирате насоките към организационни или дисциплинарни политики на https://scieur.org/rdm