Българската академия на науките отдава под наем

град София – ул. Акад. Георги Бончев № 2 в обект „Автобаза със сервиз“
недвижим имот с обща площ 80,12 кв. м представляващ следните помещения:

– помещения с площ от 64 кв. м, при начална наемна цена 3,00 евро/кв. м
– санитарен възел и коридор -15,18 кв. м при начална наемна цена 2,00 евро/кв. м

Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281
Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН,
всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1