Университетската агенция на Франкофонията и Френският институт в България организират третото издание за България на конкурса « Моята теза в 180 секунди ». Целта на конкурса е да даде възможност на настоящи или защитили през изминалите две академични години докторанти франкофони, да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи ясно, сбито и същевременно убедително и атрактивно изложение на френски език, на проблемите, по които работи.  Конкурсът « Моята теза в 180 сенунди » предоставя на участниците уникалната  възможност да усъвършенстват комуникационните си способности, като същевременно запознаят по-широка публика с изследванията си. Той е и средство за представяне и популяризиране на докторантската форма на обучение.

Победителят в националния финал на 8 юни ще представя България на международния финал, който тази година ще се проведе през есента в Париж, Франция. Цялата необходима информация  за конкурса може да научите на сайта на УАФ:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-ma-en-180-secondes-en-bulgarie-edition-2021/