Наградата “Проф. Иван Шопов” на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите” за 2021 г. получи ас. д-р Николета Стоянова от Института по полимери на БАН.

Ежегодната награда бе връчена на 1 март  за осемнадесети пореден път. Николета Стоянова е отличена за изследванията, посветени на получаването на електроовланени полимери и полимерни смеси и приложението им като материали за контролирана доставка на лекарствени и биоактивни вещества.

За участие в конкурса тя представи четири публикации в реномирани международни научни списания и един полезен модел.

Трима млади учени участваха в конкурса – ас. д-р Николета Стоянова, инж. Силвия Божилова от Института по полимери при БАН и маг. Николета Филипова, редовен докторант към Химикотехнологичен и металургичен университет в София.

За първи път награждаването беше предавано онлайн https://youtu.be/qTrSqm2koUI