Кръгла маса „Какво означава днес терминът „трансформация към устойчивост“?“, която ще се проведе на 4 март между 16 и 17 ч.

Повече информация и регистрация тук: https://t2sresearch.org/event/roundtable-what-does-transformations-to-sustainability-mean-today/

Предстоящи събития, организирани от организации-членки на International Science Council:

Възможности за кандидатстване: