Тридесет и седмият международен семинар по теория на атомното ядро (IWNT-37) се проведе от 24 до 30 юни 2018 г. в хотел „Лион” в курорта Боровец. Събитието се провежда всяка година от 1980 г. и се организира от лаборатория „Теория на атомното ядро” на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН (ИЯИЯЕ – БАН). Представени бяха общо 26 доклада, сред презентаторите бяха и млади учени.   

Основните научни тематики на семинара обхващат различни аспекти на ядрената теория: ядрена структура и ядрени реакции, колективни движения и динамика в атомните ядра, екзотични ядра, малочастични и многофермионни системи. Обсъдени бяха и съвременни постижения в областта на ядрената астрофизика и експерименталната ядрена физика. В семинара участваха 38 учени от България и чужбина (Алжир, Германия, Гърция, Израел, Испания, Италия, Мароко, Полша, Русия, САЩ, Турция, Франция, Чехия).

Материалите на IWNT-37 ще бъдат публикувани в традиционното издание  Nuclear Theory, том 37.