Институтът по механика (ИМех) отбелязва своята 40-годишнина и 55 години от началото на организираните изследвания по механика в Българската академия на науките на 7 ноември 2017 г. Тържественото заседание, посветено на неговата история и бъдещи проекти, ще се състои в сградата на института на ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София, зала 510, ет. 5 от 14 ч.

Програмата предвижда представянето на обзорни и научни доклади, презентации на ръководителите на направления и връчване на грамоти. По време на събитието ще бъде показана и изложба от постери за всяко направление в института.

На откриването се очаква да присъстват представители на Институт фон Карман – Белгия, както и придружаващи лица от Министерство на образованието и науката.

Програмата и повече информация за честването можете да намерите на сайта на ИМех – БАН

– http://www.imbm.bas.bg/index.php/bg_BG/40-years-imech.