Български учени участваха в заседанията на 50-ия международен конгрес на Европейския лингвистичен атлас (Atlas Linguarum Europae, ALE) в Сантяго де Компостела, Испания. Атласът има за цел да отрази езиковото и културното многообразие на Европа на диалектно равнище. В него се публикуват лингвистични карти и обстойни езикови коментари за диалектните названия на основни понятия от бита на народите на Европа.

Мрежата на Атласа включва 2 631 селища в Европа, илюстриращи езици от различни езикови групи: келтски, романски, германски, балтийски, славянски, уралски, семитски, албански, гръцки и др. Диалектолозите от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” участваха с доклад, свързан с картата „Названия за ръж в диалектите”.

В навечерието на Еньовден на конференцията беше демонстриран уникален местен обичай – игри около огън под съпровода на гайда. На празника жените носят венци от свежи цветя на главите си, а жарта от огньовете се прескача „за здраве”. Този обичай и неговата атмосфера удивително приличат на някои известни български обичаи. Подобни примери са ярко доказателство за мястото на българския народ сред европейските народи още от дълбока древност.