Loading...
Българска академия на науките 2018-03-13T10:55:39+00:00
Учените от Института по полимери - БАН разработват съвременни полимерни материали на световно ниво
21.03.2018
Апарат на ИКИТ- БАН работи в орбита около Марс
20.03.2018
Вдъхновяваща среща с Филдсовия медалист Седрик Вилани в БАН
19.03.2018
Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого
23.02.2018
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети обновени лаборатории в Института по обща и неорганична химия при БАН
05.02.2018

БАН присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Ерик Вердин

четвъртък, 22 март 2018|Коментарите са изключени за БАН присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Ерик Вердин

Учените от Института по полимери – БАН разработват съвременни полимерни материали на световно ниво

сряда, 21 март 2018|Коментарите са изключени за Учените от Института по полимери – БАН разработват съвременни полимерни материали на световно ниво

Образователен семинар „Чиста вода за устойчив свят“

сряда, 21 март 2018|Коментарите са изключени за Образователен семинар „Чиста вода за устойчив свят“

Апарат на ИКИТ- БАН работи в орбита около Марс

вторник, 20 март 2018|Коментарите са изключени за Апарат на ИКИТ- БАН работи в орбита около Марс

Международно признание за дейността на НИМХ – БАН

вторник, 20 март 2018|Коментарите са изключени за Международно признание за дейността на НИМХ – БАН

Проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

вторник, 20 март 2018|Коментарите са изключени за Проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Вдъхновяваща среща с Филдсовия медалист Седрик Вилани в БАН

понеделник, 19 март 2018|Коментарите са изключени за Вдъхновяваща среща с Филдсовия медалист Седрик Вилани в БАН

Строителство на ново рибарско пристанище в местността „Карантината“ край Варна по проект на Центъра по хидро- и ареродинамика към ИМСТ – БАН

понеделник, 19 март 2018|Коментарите са изключени за Строителство на ново рибарско пристанище в местността „Карантината“ край Варна по проект на Центъра по хидро- и ареродинамика към ИМСТ – БАН

Изграждане на Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии

понеделник, 19 март 2018|Коментарите са изключени за Изграждане на Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии

Всички новини от БАН

Обяви и конкурси

Свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

петък, 16 март 2018|Коментарите са изключени за Свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

петък, 23 февруари 2018|Коментарите са изключени за Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

Българската академия на науките обявява национален конкурс за журналистически материали, отразяващи дейността на Академията – срокът за кандидатстване се удължава до 9.03.2018 г.

сряда, 24 януари 2018|Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява национален конкурс за журналистически материали, отразяващи дейността на Академията – срокът за кандидатстване се удължава до 9.03.2018 г.

Съобщение на пресцентъра на БАН

сряда, 3 януари 2018|Коментарите са изключени за Съобщение на пресцентъра на БАН

Предстоящи събития

вт 27

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Наука

БАН е основният научен център в България. В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали и  технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

42 научни института и 8 специализирани звена

48% от научната продукция в България

Приходите от сключени договори за научно-изследователски проекти формират 45% от приходната част на бюджета на Академията

Научната дейност в БАН, в детайли

Бизнес

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации, която позволява ефективното използване на този потенциал и за развитието на иновативни продукти и услуги.

Оперативна дейност

Звена в БАН изпълняват оперативна дейност по обслужване на някои от критичните за функционирането на държавата системи, свързани с благосъстоянието на българското общество. Резултатите от работата на тези системи се потребяват пряко от хората и бизнеса.

Експертна дейност

Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Партньор на бизнеса

Академията е желан партньор на бизнеса в съвместни проекти, свързани със създаване и внедряване на иновации. БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

Оперативна, експертна дейност и иновации

Образование

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените “бакалавър” и “магистър”. Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

Обучение на докторанти

Всички институти и лаборатории в състава на БАН са акредитирани за обучение на докторанти. Академията предоставя уникална възможност за обучение фокусирано към подготовката на изследователи, без изискване за преподавателска дейност. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Образователни инициативи

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни. БАН участва като партньор съвместно с български и чуждестранни висши учебни заведения в създаването на програми и провеждането на обучение на студенти в степените “бакалавър” и “магистър”.

Международни програми

Българска академия на науките е активен участник в международни програми насочени към младежта в науката. БАН притежава университетска “Харта Еразъм”, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата на ЕС Erasmus +.

245 програми за обучение на докторанти, 9.34 усреднена оценка от НАОА на програмите

522-ма докторанти в звената на БАН

Десетки инициативи насочени към подобравянето на средното образование в България

БАН в образованието, в детайли

Ние сме тук:

42 института и академични специализирани звена

7 специализирани звена и 4 музея с постоянна експозиция

17 регионални академични центъра

Контакт с нас