Loading...
Българска академия на науките 2018-01-16T13:47:30+00:00
Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС
11.01.2018
Правителството одобри проекта на споразумение с Българската академия на науките
03.01.2018
Три награди за БАН в кампания „Чудесата на България“
20.12.2017
БАН присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида
28.11.2017
Дигитални проекти с международно значение представя Институтът за литература – БАН
21.11.2017

Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

понеделник, 15 януари 2018|Коментарите са изключени за Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

Откритие за звездообразуването на масивни звезди с българско участие

събота, 13 януари 2018|Коментарите са изключени за Откритие за звездообразуването на масивни звезди с българско участие

Тържествено честване на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

четвъртък, 11 януари 2018|Коментарите са изключени за Тържествено честване на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

Новини

Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

четвъртък, 11 януари 2018|Коментарите са изключени за Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

Нова книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева

сряда, 10 януари 2018|Коментарите са изключени за Нова книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева

Излезе брой първи на електронното списание на Националния природонаучен музей

вторник, 9 януари 2018|Коментарите са изключени за Излезе брой първи на електронното списание на Националния природонаучен музей

Тържествено честване, посветено на 140-годишнината от рождението на Пейо. К. Яворов

понеделник, 8 януари 2018|Коментарите са изключени за Тържествено честване, посветено на 140-годишнината от рождението на Пейо. К. Яворов

Съобщение на пресцентъра на БАН

сряда, 3 януари 2018|Коментарите са изключени за Съобщение на пресцентъра на БАН

Правителството одобри проекта на споразумение с Българската академия на науките

сряда, 3 януари 2018|Коментарите са изключени за Правителството одобри проекта на споразумение с Българската академия на науките

Всички новини от БАН

Предстоящи събития

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Наука

БАН е основният научен център в България. В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали и  технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

42 научни института и 8 специализирани звена

48% от научната продукция в България

Приходите от сключени договори за научно-изследователски проекти формират 45% от приходната част на бюджета на Академията

Научната дейност в БАН, в детайли

Бизнес

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации, която позволява ефективното използване на този потенциал и за развитието на иновативни продукти и услуги.

Оперативна дейност

Звена в БАН изпълняват оперативна дейност по обслужване на някои от критичните за функционирането на държавата системи, свързани с благосъстоянието на българското общество. Резултатите от работата на тези системи се потребяват пряко от хората и бизнеса.

Експертна дейност

Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Партньор на бизнеса

Академията е желан партньор на бизнеса в съвместни проекти, свързани със създаване и внедряване на иновации. БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

Оперативна, експертна дейност и иновации

Образование

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“. Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

Обучение на докторанти

Всички институти и лаборатории в състава на БАН са акредитирани за обучение на докторанти. Академията предоставя уникална възможност за обучение фокусирано към подготовката на изследователи, без изискване за преподавателска дейност. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Образователни инициативи

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни. БАН участва като партньор съвместно с български и чуждестранни висши учебни заведения в създаването на програми и провеждането на обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“.

Международни програми

Българска академия на науките е активен участник в международни програми насочени към младежта в науката. БАН притежава университетска „Харта Еразъм“, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата на ЕС Erasmus +.

245 програми за обучение на докторанти, 9.34 усреднена оценка от НАОА на програмите

522-ма докторанти в звената на БАН

Десетки инициативи насочени към подобравянето на средното образование в България

БАН в образованието, в детайли

Ние сме тук:

42 института и академични специализирани звена

7 специализирани звена и 5 музея с постоянна експозиция

17 регионални академични центъра

Контакт с нас