Loading...
Българска академия на науките 2018-04-17T17:16:49+00:00
Иновационни технологии на Института по роботика представи БАН
17.04.2018
Общо събрание на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) за 2018 г.
02.04.2018
Изложба „Болести и лечение през вековете“ в Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН
26.03.2018
Апарат на ИКИТ- БАН работи в орбита около Марс
20.03.2018
Вдъхновяваща среща с Филдсовия медалист Седрик Вилани в БАН
19.03.2018

Годишен научен семинар за управление на риска от бедствия

петък, 20 април 2018|Коментарите са изключени за Годишен научен семинар за управление на риска от бедствия

Изложба текстилни пана по мотиви от българска трепка се открива в Националния етнографски музей

петък, 20 април 2018|Коментарите са изключени за Изложба текстилни пана по мотиви от българска трепка се открива в Националния етнографски музей

EUROfusion форум за експерименталния международен термоядрен реактор ITER се проведе в София

четвъртък, 19 април 2018|Коментарите са изключени за EUROfusion форум за експерименталния международен термоядрен реактор ITER се проведе в София

Тримерен анатомичен атлас на човешкия мозък показаха в БАН по проект „Човешкият мозък“ (The Human Brain Project)

четвъртък, 19 април 2018|Коментарите са изключени за Тримерен анатомичен атлас на човешкия мозък показаха в БАН по проект „Човешкият мозък“ (The Human Brain Project)

Конференция „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и  промишлени приложения в изключителни мащаби“

сряда, 18 април 2018|Коментарите са изключени за Конференция „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и  промишлени приложения в изключителни мащаби“

Иновационни технологии на Института по роботика представи БАН

вторник, 17 април 2018|Коментарите са изключени за Иновационни технологии на Института по роботика представи БАН

Медицински симпозиум „Акад. Чудомир Начев“ се провежда в БАН

сряда, 11 април 2018|Коментарите са изключени за Медицински симпозиум „Акад. Чудомир Начев“ се провежда в БАН

Публична лекция на д-р Владимир П. Петрович от Института за балканистика при САНИ за археологическо проучване на античния Ниш

сряда, 11 април 2018|Коментарите са изключени за Публична лекция на д-р Владимир П. Петрович от Института за балканистика при САНИ за археологическо проучване на античния Ниш

Лекция на проф. Александър Костов в Харвардския университет

сряда, 11 април 2018|Коментарите са изключени за Лекция на проф. Александър Костов в Харвардския университет

Всички новини от БАН

Обяви и конкурси

БАН отдава под наем ресторант в Творческия дом на БАН във Варна

вторник, 17 април 2018|Коментарите са изключени за БАН отдава под наем ресторант в Творческия дом на БАН във Варна

Свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

петък, 16 март 2018|Коментарите са изключени за Свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

петък, 23 февруари 2018|Коментарите са изключени за Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

Българската академия на науките обявява национален конкурс за журналистически материали, отразяващи дейността на Академията – срокът за кандидатстване се удължава до 9.03.2018 г.

сряда, 24 януари 2018|Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява национален конкурс за журналистически материали, отразяващи дейността на Академията – срокът за кандидатстване се удължава до 9.03.2018 г.

Съобщение на пресцентъра на БАН

сряда, 3 януари 2018|Коментарите са изключени за Съобщение на пресцентъра на БАН

Предстоящи събития

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Наука

БАН е основният научен център в България. В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали и  технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

42 научни института и 8 специализирани звена

48% от научната продукция в България

Приходите от сключени договори за научно-изследователски проекти формират 45% от приходната част на бюджета на Академията

Научната дейност в БАН, в детайли

Бизнес

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации, която позволява ефективното използване на този потенциал и за развитието на иновативни продукти и услуги.

Оперативна дейност

Звена в БАН изпълняват оперативна дейност по обслужване на някои от критичните за функционирането на държавата системи, свързани с благосъстоянието на българското общество. Резултатите от работата на тези системи се потребяват пряко от хората и бизнеса.

Експертна дейност

Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Партньор на бизнеса

Академията е желан партньор на бизнеса в съвместни проекти, свързани със създаване и внедряване на иновации. БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

Оперативна, експертна дейност и иновации

Образование

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените “бакалавър” и “магистър”. Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

Обучение на докторанти

Всички институти и лаборатории в състава на БАН са акредитирани за обучение на докторанти. Академията предоставя уникална възможност за обучение фокусирано към подготовката на изследователи, без изискване за преподавателска дейност. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Образователни инициативи

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни. БАН участва като партньор съвместно с български и чуждестранни висши учебни заведения в създаването на програми и провеждането на обучение на студенти в степените “бакалавър” и “магистър”.

Международни програми

Българска академия на науките е активен участник в международни програми насочени към младежта в науката. БАН притежава университетска “Харта Еразъм”, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата на ЕС Erasmus +.

245 програми за обучение на докторанти, 9.34 усреднена оценка от НАОА на програмите

522-ма докторанти в звената на БАН

Десетки инициативи насочени към подобравянето на средното образование в България

БАН в образованието, в детайли

Ние сме тук:

42 института и академични специализирани звена

7 специализирани звена и 4 музея с постоянна експозиция

17 регионални академични центъра

Контакт с нас