Loading...
Българска академия на науките 2018-05-23T19:36:17+00:00
БАН отбеляза Деня на българската просвета и култура с тържествено събрание
23.05.2018
МОН отличи шест учени от БАН със значими постижения с наградите „ПИТАГОР“
18.05.2018
Раннонеолитното селище Слатина в София представено в изложба
18.05.2018
Проф. Андреа Петьо е носител на наградата „Мадам дьо Стал“ на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA)
17.05.2018
Честване на 11 май - Ден на св. св. Кирил и Методий
11.05.2018

Скръбна вест

неделя, 27 май 2018|Коментарите са изключени за Скръбна вест

БАН и пет университета обявяват стартирането на проект: Национален център по мехатроника и чисти технологии

петък, 25 май 2018|Коментарите са изключени за БАН и пет университета обявяват стартирането на проект: Национален център по мехатроника и чисти технологии

БАН и община Монтана подписаха Меморандум за сътрудничество

петък, 25 май 2018|Коментарите са изключени за БАН и община Монтана подписаха Меморандум за сътрудничество

В света на водорода – демонстрация на водородни технологии

петък, 25 май 2018|Коментарите са изключени за В света на водорода – демонстрация на водородни технологии

Колектив от Института по океанология – БАН беше удостоен с КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ВАРНА за 2018 г.

петък, 25 май 2018|Коментарите са изключени за Колектив от Института по океанология – БАН беше удостоен с КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ВАРНА за 2018 г.

БАН се включи в шествието по случай Деня на славянската писменост – 24 май

четвъртък, 24 май 2018|Коментарите са изключени за БАН се включи в шествието по случай Деня на славянската писменост – 24 май

БАН отбеляза Деня на българската просвета и култура с тържествено събрание

сряда, 23 май 2018|Коментарите са изключени за БАН отбеляза Деня на българската просвета и култура с тържествено събрание

Кирил и Методий – покровители на Нова Европа

сряда, 23 май 2018|Коментарите са изключени за Кирил и Методий – покровители на Нова Европа

Учени от два института на БАН с награда за най-добър иновативен проект на наградите на БТПП за 2017 г.

сряда, 23 май 2018|Коментарите са изключени за Учени от два института на БАН с награда за най-добър иновативен проект на наградите на БТПП за 2017 г.

Всички новини от БАН

Обяви и конкурси

Научно сътрудничество между БАН и Египетската академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) за периода 2019 – 2021г.

петък, 25 май 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Египетската академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) за периода 2019 – 2021г.

Българска академия на науките обявява конкурс за Директор на самостоятелно общоакадемично помощно звено „Почивно дело“ в БАН

петък, 18 май 2018|Коментарите са изключени за Българска академия на науките обявява конкурс за Директор на самостоятелно общоакадемично помощно звено „Почивно дело“ в БАН

Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

сряда, 9 май 2018|Коментарите са изключени за Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Научно сътрудничество между БАН и Унгарската академия на науките (УАН) за периода 2019 – 2021 г.

сряда, 2 май 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Унгарската академия на науките (УАН) за периода 2019 – 2021 г.

БАН отдава под наем ресторант в Творческия дом на БАН във Варна

вторник, 17 април 2018|Коментарите са изключени за БАН отдава под наем ресторант в Творческия дом на БАН във Варна

Свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

петък, 16 март 2018|Коментарите са изключени за Свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

Предстоящи събития

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Наука

БАН е основният научен център в България. В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали и  технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

42 научни института и 8 специализирани звена

48% от научната продукция в България

Приходите от сключени договори за научно-изследователски проекти формират 45% от приходната част на бюджета на Академията

Научната дейност в БАН, в детайли

Бизнес

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации, която позволява ефективното използване на този потенциал и за развитието на иновативни продукти и услуги.

Оперативна дейност

Звена в БАН изпълняват оперативна дейност по обслужване на някои от критичните за функционирането на държавата системи, свързани с благосъстоянието на българското общество. Резултатите от работата на тези системи се потребяват пряко от хората и бизнеса.

Експертна дейност

Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Партньор на бизнеса

Академията е желан партньор на бизнеса в съвместни проекти, свързани със създаване и внедряване на иновации. БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

Оперативна, експертна дейност и иновации

Образование

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените “бакалавър” и “магистър”. Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

Обучение на докторанти

Всички институти и лаборатории в състава на БАН са акредитирани за обучение на докторанти. Академията предоставя уникална възможност за обучение фокусирано към подготовката на изследователи, без изискване за преподавателска дейност. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Образователни инициативи

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни. БАН участва като партньор съвместно с български и чуждестранни висши учебни заведения в създаването на програми и провеждането на обучение на студенти в степените “бакалавър” и “магистър”.

Международни програми

Българска академия на науките е активен участник в международни програми насочени към младежта в науката. БАН притежава университетска “Харта Еразъм”, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата на ЕС Erasmus +.

245 програми за обучение на докторанти, 9.34 усреднена оценка от НАОА на програмите

522-ма докторанти в звената на БАН

Десетки инициативи насочени към подобравянето на средното образование в България

БАН в образованието, в детайли

Ние сме тук:

42 института и академични специализирани звена

7 специализирани звена и 4 музея с постоянна експозиция

17 регионални академични центъра

Контакт с нас