facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Международна конференция „Един живот в математиката“, посветена на проф. Тодор Грамчев, се състоя в Торино, Италия

tgramchevМеждународна конференция, свързана с почитане на паметта и делото на без време напусналия ни колега проф. Тодор Грамчев (1956–2015) се проведе от 1 до 3 февруари 2017 г. в Университета на Торино, Италия. Проф. Грамчев бе преподавател в Университета Каляри и колега от Института по математика и информатика при БАН.

Прочети още...

Различната България - фотоизложба на Асен Великов в Националния етнографски музей

Сряда, 01 Февруари 2017

plakat A2Откриване: 3 февруари, от 18:00 часа

Различната България е страна на красота, чистота, предприемчивост, дух на взаимопомощ и работа за доброто на цялото общество. Тя е страна на взаимно уважение, лично достойнство, морални принципи и семейни ценности, които българите пазят през вековете на своето съществуване, независимо къде по света живеят и каква е тяхната професия. В Различната България основен неписан закон за човешкия живот е хармонията между човека и природата, любовта и грижата към ближните.

Прочети още...

Нов том на Диалектния атлас представиха учени от Института за български език

Вторник, 31 Януари 2017


atlas"Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология" представи Институтът за български език (ИБЕ) в Големия салон на Българската академия на науките, днес, 31 януари 2017 г. Атласът показва лингвогеографското разпространение на езиковите особености на морфологично равнище. Това са тези особености, които в най-пълна степен разкриват типологичната характеристика на българския език – загубата на падежните изменения при именната система, развитието на употреба на определена членувана форма, образуване на бъдеще време чрез конструкция от частица и форма за сегашно време на глаголите.

Прочети още...

Обучение за подготовката на проекти по схемата за обмен на изследователи и новатори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“

Вторник, 31 Януари 2017

bas logoНа 8 февруари 2017 г., от 13.00 до 16.30 ч., в Центъра за обучение на БАН, бул. „Цариградско шосе“ 125, Бл. 26-Б, ет. 2, зала № 5 ще се проведе обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и новатори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Прочети още...

Радостина Нейкова от Института за изследване на изкуствата учи децата как да правят анимация

Вторник, 31 Януари 2017

IMG 20170127_145751Доц. д-р Радостина Нейкова, научен секретар на Института за изследване на изкуствата, беше ръководител на детска анимационна работилница, която се проведе в Националния дворец на културата – Варна.

Прочети още...

Неизвестни досега данни за историята на езика ни представят учени от Института за български език на БАН в нов том на Диалектния атлас

Петък, 27 Януари 2017

atlas koricaНа 31 януари 2017 г., от 11:00 часа в Големия салон на Българската академия на науките (ул. „15 ноември" 1) ще бъде представен Обобщаващият том ІV. на Българския диалектен атлас. Изданието е дело на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин".

Проф. Светла Коева, директор на ИБЕ, ще разкаже какво място заема българската диалектология в изследователските проекти на Института. Представяне за работата по създаването на тома ще направят доц. д-р Лучия Антонова-Василева и главният редактор – доц. д-р Маргарита Тетовска-Троева.

Прочети още...

Откриване на постоянна експозиция за инвазивните чужди видове в Националния природонаучен музей при БАН

Вторник, 24 Януари 2017


EEAGrants-JPG copyНа 26 януари 2017 г., от 14.00 ч., в зала Левентис на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ-БАН) ще бъде открита постоянна експозиция, посветена на инвазивните чужди видове, които се смятат за втората по важност причина за намаляване на биологичното разнообразие.

Прочети още...

Покана за лекции на професор Ричард Примак

Понеделник, 23 Януари 2017

Prof. PrimakНа 26 и 27 януари, професор Ричард Примак от Бостънския университет, САЩ, ще бъде гост на Института по биоразнообразие и екосистемни и изследвания при БАН. Професор Примак е международно известен учен, лектор, писател и редактор, въвел редица нови методи в консервационната биология и екология. Той е автор на два учебника "Essentials of Conservation Biology" и "Primer of Conservation Biology", които имат над 35 издания на чужди езици.

Прочети още...

Фотографска изложба в БАН по проект за картиране на екосистемни услуги в земи с рядка растителност

Понеделник, 23 Януари 2017

EEAGrants-JPGИзложба по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)” представя Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) в Българската академия на науките до 27 януари. Изложбата откри министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева в присъствието на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Прочети още...

Покана за семинар за докторанти и млади учени

Петък, 20 Януари 2017

famelab-logoЦентърът за обучение – БАН и Кариерният център към ЦО-БАН Ви канят на специално организиран за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема: "Дейността на Британски съвет в България – възможности за популяризация на постиженията на млади учени".

Прочети още...

Лекция на тема: „Хранителните зоонози – риск за общественото здраве”

Четвъртък, 19 Януари 2017

ban zgradaНа 25 януари 2017 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) чл.-кор. Христо Найденски от Отделението за аграрни и лесовъдни науки ще изнесе лекция на тема: „Хранителните зоонози – риск за общественото здраве”.

Прочети още...