Loading...
Българска академия на науките2018-06-25T12:52:34+00:00
Световни учени в областта на компютърните методи и технологиите във физиката на високите енергии и ядрената физика заседават в София
09.07.2018
Иновации в областта на електрохимичните източници на ток представи ИЕЕС – БАН
26.06.2018
Съобщение от Ръководството на БАН по повод протестните действия на НИМХ - БАН
19.06.2018
Демонстрации на водородни технологии за Деня на детето пред БАН
01.06.2018
МОН отличи шест учени от БАН със значими постижения с наградите „ПИТАГОР“
18.05.2018

Преработено издание на български език на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания

петък, 13 юли 2018|Коментарите са изключени за Преработено издание на български език на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания

Екосистемните услуги – инструмент за устойчиво управление на природните ресурси и вземане на решения

четвъртък, 12 юли 2018|Коментарите са изключени за Екосистемните услуги – инструмент за устойчиво управление на природните ресурси и вземане на решения

Акад. Никола Съботинов получи благодарствено писмо от ректора на Томския държавен университет

четвъртък, 12 юли 2018|Коментарите са изключени за Акад. Никола Съботинов получи благодарствено писмо от ректора на Томския държавен университет

Световни учени в областта на компютърните методи и технологиите във физиката на високите енергии и ядрената физика заседават в София

понеделник, 9 юли 2018|Коментарите са изключени за Световни учени в областта на компютърните методи и технологиите във физиката на високите енергии и ядрената физика заседават в София

Седем звена на БАН участват в проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

петък, 6 юли 2018|Коментарите са изключени за Седем звена на БАН участват в проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Всички новини от БАН

Обяви и конкурси

Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска – Кюри

петък, 29 юни 2018|Коментарите са изключени за Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска – Кюри

Покана за подаване на проекти в рамките на Споразумението за научно сътрудничество с Министерство на науката и технологиите на Тайван

петък, 22 юни 2018|Коментарите са изключени за Покана за подаване на проекти в рамките на Споразумението за научно сътрудничество с Министерство на науката и технологиите на Тайван

Научно сътрудничество между БАН и Националната академия на науките на Беларус (НАНБ) за периода 2019 – 2021г.

четвъртък, 14 юни 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Националната академия на науките на Беларус (НАНБ) за периода 2019 – 2021г.

Научно сътрудничество между БАН и Египетската академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) за периода 2019 – 2021г.

петък, 25 май 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Египетската академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) за периода 2019 – 2021г.

Предстоящи събития

пн 16

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Наука

БАН е основният научен център в България. В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали и  технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

42 научни института и 8 специализирани звена

48% от научната продукция в България

Приходите от сключени договори за научно-изследователски проекти формират 45% от приходната част на бюджета на Академията

Научната дейност в БАН, в детайли

Бизнес

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации, която позволява ефективното използване на този потенциал и за развитието на иновативни продукти и услуги.

Оперативна дейност

Звена в БАН изпълняват оперативна дейност по обслужване на някои от критичните за функционирането на държавата системи, свързани с благосъстоянието на българското общество. Резултатите от работата на тези системи се потребяват пряко от хората и бизнеса.

Експертна дейност

Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Партньор на бизнеса

Академията е желан партньор на бизнеса в съвместни проекти, свързани със създаване и внедряване на иновации. БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

Оперативна, експертна дейност и иновации

Образование

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“. Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

Обучение на докторанти

Всички институти и лаборатории в състава на БАН са акредитирани за обучение на докторанти. Академията предоставя уникална възможност за обучение фокусирано към подготовката на изследователи, без изискване за преподавателска дейност. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Образователни инициативи

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни. БАН участва като партньор съвместно с български и чуждестранни висши учебни заведения в създаването на програми и провеждането на обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“.

Международни програми

Българска академия на науките е активен участник в международни програми насочени към младежта в науката. БАН притежава университетска „Харта Еразъм“, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата на ЕС Erasmus +.

245 програми за обучение на докторанти, 9.34 усреднена оценка от НАОА на програмите

522-ма докторанти в звената на БАН

Десетки инициативи насочени към подобравянето на средното образование в България

БАН в образованието, в детайли

Ние сме тук:

42 института и академични специализирани звена

7 специализирани звена и 4 музея с постоянна експозиция

17 регионални академични центъра

Контакт с нас