Loading...
Българска академия на науките2018-06-25T12:52:34+00:00
Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
16.10.2018
С тържествено събрание за празника си БАН почете проф. Марин Дринов – основател и председател на Българското книжовно дружество
12.10.2018
Проф. Питър Таунсенд със званието „Доктор хонорис кауза“ на БАН
28.09.2018
Отворени врати и редица събития в БАН за Европейските дни на наследството 2018
17.09.2018
Световни учени в областта на компютърните методи и технологиите във физиката на високите енергии и ядрената физика заседават в София
09.07.2018

Българската академия на науките в представите и оценките на българското общество

четвъртък, 18 октомври 2018|Коментарите са изключени за Българската академия на науките в представите и оценките на българското общество

Любопитни факти за Вселената и най-новите си постижения представиха астрономите на БАН

четвъртък, 18 октомври 2018|Коментарите са изключени за Любопитни факти за Вселената и най-новите си постижения представиха астрономите на БАН

ИЕЕС-БАН е партньор на фирма СТЕМО в проект по ОП „Иновации и конкурентноспособност”

сряда, 17 октомври 2018|Коментарите са изключени за ИЕЕС-БАН е партньор на фирма СТЕМО в проект по ОП „Иновации и конкурентноспособност”

Представяне на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

вторник, 16 октомври 2018|Коментарите са изключени за Представяне на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

вторник, 16 октомври 2018|Коментарите са изключени за Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Изложба „Приложение на лазерните технологии: от създаване на нови материали до опазване на паметниците на културата“

понеделник, 15 октомври 2018|Коментарите са изключени за Изложба „Приложение на лазерните технологии: от създаване на нови материали до опазване на паметниците на културата“

Всички новини от БАН

Обяви и конкурси

Българска академия на науките обявява свободна длъжност домоуправител на Творчески дом Витоша, гр. София, НП Витоша, местност „Златните мостове”

четвъртък, 4 октомври 2018|Коментарите са изключени за Българска академия на науките обявява свободна длъжност домоуправител на Творчески дом Витоша, гр. София, НП Витоша, местност „Златните мостове”

Българска академия на науките обявява свободна длъжност камериер/ка в Творчески дом Витоша, гр. София, НП Витоша, местност „Златните мостове”

четвъртък, 4 октомври 2018|Коментарите са изключени за Българска академия на науките обявява свободна длъжност камериер/ка в Творчески дом Витоша, гр. София, НП Витоша, местност „Златните мостове”

Стипендии на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за докторанти, млади специалисти и утвърдени учени

сряда, 19 септември 2018|Коментарите са изключени за Стипендии на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за докторанти, млади специалисти и утвърдени учени

Покана за подаване на предложения за съвместна работа в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

вторник, 18 септември 2018|Коментарите са изключени за Покана за подаване на предложения за съвместна работа в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

Предстоящи събития

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Наука

БАН е основният научен център в България. В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали и  технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

42 научни института и 8 специализирани звена

48% от научната продукция в България

Приходите от сключени договори за научно-изследователски проекти формират 45% от приходната част на бюджета на Академията

Научната дейност в БАН, в детайли

Бизнес

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации, която позволява ефективното използване на този потенциал и за развитието на иновативни продукти и услуги.

Оперативна дейност

Звена в БАН изпълняват оперативна дейност по обслужване на някои от критичните за функционирането на държавата системи, свързани с благосъстоянието на българското общество. Резултатите от работата на тези системи се потребяват пряко от хората и бизнеса.

Експертна дейност

Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Партньор на бизнеса

Академията е желан партньор на бизнеса в съвместни проекти, свързани със създаване и внедряване на иновации. БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

Оперативна, експертна дейност и иновации

Образование

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“. Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

Обучение на докторанти

Всички институти и лаборатории в състава на БАН са акредитирани за обучение на докторанти. Академията предоставя уникална възможност за обучение фокусирано към подготовката на изследователи, без изискване за преподавателска дейност. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Образователни инициативи

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни. БАН участва като партньор съвместно с български и чуждестранни висши учебни заведения в създаването на програми и провеждането на обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“.

Международни програми

Българска академия на науките е активен участник в международни програми насочени към младежта в науката. БАН притежава университетска „Харта Еразъм“, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата на ЕС Erasmus +.

245 програми за обучение на докторанти, 9.34 усреднена оценка от НАОА на програмите

522-ма докторанти в звената на БАН

Десетки инициативи насочени към подобравянето на средното образование в България

БАН в образованието, в детайли

Ние сме тук:

42 института и академични специализирани звена

7 специализирани звена и 4 музея с постоянна експозиция

17 регионални академични центъра

Контакт с нас