ansam

/Anna Sameva

About Anna Sameva

Анчето :)

Излезе брой първи на електронното списание на Националния природонаучен музей

Поредицата Historia naturalis bulgarica получи нов ISSN и вече е електронно списание със свободен достъп. Historia naturalis bulgarica публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки съобщения в областта на зоологията, ботаниката, палеонтологията, геологията и оригинални статии по музеология, история на природознанието, информации за музейни колекции, както и рецензии на книги и биографични бележки. В сайта http://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/ е публикуван първият брой от новото електронно издание с ISSN 2603-3186. Там може да се намери и съдържанието на излезлите до момента печатни книжки. До края на месец февруари ще бъдат публикувани и текстовете на всички статии от общо 23 печатни книжки, излезли от 1989 досега. С изискванията към авторите може да се запознаете на: http://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/display.php?id=author-guidelines. За връзка с редакционната колегия: hnb_editor@nmnhs.com.

Институтът по катализ проведе 15-та Национална конференция по катализ

На 30 ноември 2017 г. се състоя 15-та Национална конференция по катализ заедно с Осма Научна сесия по катализ за студенти, докторанти и млади научни работници, организирана от Клуба на българските каталитици. Конференцията бе проведена в Института по катализ - БАН, който е седалище на клуба. Събитието бе посветено на известния български учен в областта на катализа проф. дн Атанас Андреев по повод 20 г. от кончината му. Представени бяха 5 пленарни лекции и 57 постерни научни съобщения. В рамките на Осмата Научна сесия по катализ за студенти, докторанти и млади научни работници бяха представени доклади от четирима млади научни работници. Обсъждани бяха теоретични проблеми в областта на катализа, ролята и приложението на катализа за опазване на околната среда, за решаване на енергийни проблеми, нови [...]

2018-01-18T15:02:41+02:00четвъртък, 30 ноември 2017 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: , |

Научна конференция ”Образование, наука, иновации”

Научна конференция „Образование, наука, иновации“ се проведе във Варна на 13 ноември. Организатори на форума бяха Регионалният академичен център на Българската академия на науките във Варна и Община Варна. Конференцията откриха председателят на БАН акад. Ревалски, заместник-кметът на община Варна Коста Базитов и областният управител Стоян Пасев. […]

2018-02-01T11:35:03+02:00понеделник, 13 ноември 2017 |Категории: РАЦ|Етикети: |

Международна научна конференция „Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот” – Разград

Разград бе домакин на традиционната двудневна научна конференция с международно участие под наслов „Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот”, която се състоя на 3 и 4 ноември. Форумът се организира съвместно от Русенски университет – филиал Разград, Регионален академичен център на БАН – Разград и Съюз на учените в България – клон Разград и се проведе под патронажа на кмета на града д-р Валентин Василев. […]

2018-02-01T11:29:44+02:00неделя, 5 ноември 2017 |Категории: РАЦ|Етикети: |

Научна конференция „Национална и регионална икономика – актуално състояние, потенциал, перспективи” се проведе в Казанлък

Научна конференция „Национална и регионална икономика – актуално състояние, потенциал, перспективи” се проведе в Казанлък на 20 и 21-ви октомври. Организатори на форума бяха Регионалните академични центрове на Българската академия на науките в Казанлък и Стара Загора и Община Казанлък. Лектори на научната конференция от страна на академичната общност бяха академиците Стефан Воденичаров, Ячко Иванов, чл. кор. проф. Димитър Димитров, професорите Гарабед Минасян от ИИИ към БАН, Росица Рангелова от ИИИ-БАН, Стоян Тотев ИИИ-БАН, Румен Каканаков от Централната лаборатория по приложна физика в Пловдив и други. Участваха и представители на бизнеса, общината, културните институции и туризма. […]

2018-02-01T11:25:27+02:00неделя, 22 октомври 2017 |Категории: РАЦ|Етикети: |

Регионалният академичен център на БАН в Бургас с престижна номинация

Регионалният академичен център на БАН в Бургас е номиниран в категорията „ПУБЛИЧНА ИНСТИТУЦИЯ” от фондация „Глобални библиотеки – България“. Номинацията с излъчена от Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас за добро партньорство с представителството на БАН в Бургас с ръководител проф. д-р Севдалина Турманова, от създаването му през 2010 до сега. […]

2018-02-01T11:15:05+02:00неделя, 1 октомври 2017 |Категории: РАЦ|Етикети: |