Начало/Лора Микова

About Лора Микова

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Лора Микова has created 37 blog entries.

Нови научни и приложни разработки представи Институтът по органична химия с Център по фитохимия

Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН (ИОХЦФ-БАН) се включи в кампанията „Българската академия на науките представя своите институти“. Събитието откри заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов. Той подчерта, че по данни на SCOPUS Институтът по органична химия с Център по фитохимия е на седмо място в България по световноразпознаваема научна продукция. Общо 83 изследователи работят в лабораториите на ИОХЦФ, като 30 на сто от тях са на възраст под 35 години. Това съобщи научният секретар проф. Маргарита Попова и представи най-значимите постижения в областта на органичната химия. Средногодишният брой на научните публикации е 120, а цитиранията са 2 200, като 85% от тях са с импакт фактор. Учените от Института работят в сътрудничество със свои колеги от Европа, Азия, САЩ и Африка, [...]

Дискусия върху дарителството за образование

На 20 ноември (понеделник) 2017 г. от 13:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе заключителната среща по проект „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения“ (Договор № ДФНИ-К02/12.12.2014, ФНИ). Проектът е реализиран от колектив от учени от Института за изследване на обществата и знанието, Института за исторически изследвания, Института по информационни и комуникационни технологии и Югозападния университет „Неофит Рилски“ с ръководител проф. д.с.н. Пепка Бояджиева. Лекция ще изнесе Магдалена Дулева, която е специалист в областта на филантропията и набирането на средства за образователни цели в университета Нотингам Трент, Великобритания. Проф. Петя Кабакчиева ще представи подготвения в рамките на проекта колективен сборник „Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности“. Тук [...]

Премиера на научното издание БАЛКАНИ 6.1-2/2017 на ИБЦТ – БАН

Новият брой на БАЛКАНИ 6.1-2, периодично научно издание на Института за балканистика с Център по тракология при БАН, ще бъде представен на 16 ноември 2017 г. от 17:30 часа в Зала 1 на Централния военен клуб, София. Новото издание на БАЛКАНИ е в две книжки. Темата на броя е МИГРАЦИИТЕ И БАЛКАНИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ. Премиерата е в навечерието на ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО БАЛКАНИСТИКА на тема „Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX – XXI в.)“, която ще се проведе на 17 и 18 ноември 2017 г. в Големия салон на ИБЦТ, ул. „Московска“ 45.

Интензивен практически курс по прахова рентгенова дифракция

Представители на Геоложката служба на Република Косово и Университета „Иса Болетини“ в гр. Косовска Митровица посетиха институтите по обща и неорганична химия и  по минералогия и кристалография на БАН за участие  в „Интензивен практически курс по прахова рентгенова дифракция“. Лекциите в курса представиха основните понятия при кристалографското описание на твърдите вещества, свойствата на рентгеновото лъчение и принципите на използването му при анализа на прахообразни материали. Упражненията третираха качествен и количествен фазов анализ на геоложки образци. Колегите от Косово заявиха интерес за сътрудничество с институти на БАН с оглед получаване на методическа помощ при работа с различни апаратури за характеризиране на материали, обучение по докторантски програми в БАН и участие в бъдещи научни форуми в България. Събитието e пример за добра практика на сътрудничество между учените [...]

Институтът по механика отбеляза своята 40-годишнина

Институтът по механика (ИМех) отбеляза своята 40-годишнина на 7 ноември 2017 г., както и 55 години от началото на организираните изследвания по механика в Българската академия на науките. Тържественото заседание откри директорът на института проф. Васил Кавърджиков. Бяха прочетени поздравителни адреси от директори на институти на БАН и ректори на университети. Професор Витан Гълъбов връчи от името на клъстер „Мехатроника и автоматизация“ почетна грамота и знак за изключителен принос в областта. Ръководителите на различните направления изнесоха доклади за своите научни и приложни достижения. Заместник-директорът проф. Николай Витанов говори за „Механика на флуидите“, проф. Румяна Коцилкова запозна гостите с проекта H2020-MSCA-RISE-734164 Grafenе 3D и достиженията на неговите две фази (http://graphene3d.imbm.bas.bg/). Презентации направиха също доц. Детелина Игнатова – ръководител на направление „Мехатроника“, проф. Емил Маноах – „Механика [...]

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НИЕ

Слово на академик Георги Марков по повод Деня на народните будители Историята нито е започнала с нас, нито ще свърши с нас, сиреч добре е да знаем и помним онова, което са ни оставили като духовно наследство мъдреците от предходни епохи. Това, че нашите поколения са се появили много години след тях, не е някаква лична заслуга, нито е съществено предимство, дадено ни от високите технологии. Натрупването на информация изисква осмисляне, което не става мигновено с натискане на клавиша на компютъра. Ето защо ще си позволя да напомня за видните възрожденски будители, чиито завети сме призвани да съхраним в паметта си заради собственото си възвисяване. Васил Априлов (1789 – 1847) е под завладяващото влияние на гръкоманията до 1831 г., когато прочита книгата на руския историк [...]

Go to Top