/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 455 blog entries.

Акад. Ангел Гълъбов отбеляза тържествено своята 80-годишнина

Академик Ангел Гълъбов отбеляза своята 80-годишнина и 55 години научна кариера с тържество в Българската академия на науките. Акад. Гълъбов e световно известен български учен – вирусолог,  доктор на медицинските науки със значителен принос за развитието на българската микробиология и вирусология. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски го поздрави от името на ръководството на Академията и на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН. В словото си той отбеляза значителния принос на акад. Гълъбов за разработването и внедряването във фармакологичната индустрия на редица антивирусни препарати, както и за развитието на  Института по микробиология „Стефан Ангелов”. Акад. Ангел Гълъбов е вписан в Златната книга на българските изобретатели за свои 39 антивирусни изобретения. Той е основател и председател на Балканското микробиологично дружество, което обединява организации от девет [...]

2019-02-15T14:35:01+00:00петък, 15 февруари 2019|Категории: САЧК|

Дванадесетата Национална археологическа изложба „Българска археология 2018” представя най-интересните находки от изминалата година

Дванадесетата Национална археологическа изложба „Българска археология 2018”, която представя най-интересните находки и богат илюстративен материал, плод на теренната работа на българските археолози през изминалата година, беше открита на 14 февруари в Националния археологически музей в София. […]

Националната лаборатория по компютърна вирусология и Институтът по отбрана със съвместно сътрудничество

Директорът на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков и директорът на Националната лаборатория по компютърна вирусология на Българската академия на науките доц. д-р Димитрина Полимирова подписаха на 12.02.2019 г. меморандум за сътрудничество между двете институции. Документът регламентира съвместното участие на експерти и учени в проекти, обучения, семинари и конференции, провеждане на съвместни срещи и дискусии, обмен на данни от национални и международни изследвания и проучвания, както и реализиране на инициативи за подобряване на информираността и повишаване капацитета на научната експертиза на двете организации.

Кирило-Методиевският научен център на БАН отбеляза 1150 години от кончината на св. Константин-Кирил Философ

Кирило-Методиевският научен център на БАН отбеляза 1150-годишнината от  кончината на св. Кирил с международна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“. Събитието се проведе от 13 до 15 февруари 2019 г. в Българската академия на науките и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. […]

Награждаване на “Най-добрите университети на България за 2018 година”

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски присъства на официалната церемония по награждаване на "Най-добрите университети на България за 2018 година". Събитието се проведе в Клуб 1 на Националния дворец на културата. Наградите са базирани на Рейтинга на висшите училища в България – ежегодна класация, провеждана от МОН  и консорциум. След като излязоха резултатите от новото издание на рейтинга за 2018 г., университетите, които са първи по професионални направления получиха отличия на церемонията. Акад. Юлиан Ревалски връчи награда на проф. Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет. Председателят на БАН отбеляза колко важна е връзката между качественото образование и науката и пожела все повече млади хора да избират да остават в България. Надявам се обявената тревожна тенденция за намаляване броя на студентите през последните пет години, бързо [...]

2019-02-14T10:29:32+00:00сряда, 13 февруари 2019|Категории: Uncategorized @bg|

Защита на докторска дисертация на Бистра Захариева от ИИКТ – БАН

На 26.02.2019 г. от 15 часа, в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на рехабилитационни процеси” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Бистра Юлиянова Захариева. Материалите са публикувани на сайта на института.