/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 213 blog entries.

Съобщение от Ръководството на БАН по повод протестните действия на НИМХ – БАН

Ръководството на БАН отговорно заявява, че вече два месеца от началото на протестните действия, обявени от Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН), на сайта на НИМХ – БАН продължават да се разпространяват редица неверни твърдения, при това в недопустимо конфронтационен и ултимативен тон. […]

БАН и МАНУ: Платформа за подпомагане на изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

На работна среща на ръководствата на Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата на 16 и 17 юни т.г. в Охрид е обсъдена Платформа за подпомагане на изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Във връзка с това в нея се предвижда създаването на съвместна междуакадемична работна група, ръководена от председателите на двете академии – акад. Юлиан Ревалски и акад. Таки Фити. Декларира се общата позиция, че между експерти от двете академии ще бъдат водени разговори и ще бъдат търсени решения по всички актуални проблеми на споделеното ни историческо минало, без да се заобикалят и най-чувствителните теми. Освен това ще продължи работата по съвместни научни проекти, които са интересни за специалистите от двете национални [...]

2018-06-20T09:11:05+00:00 вторник, 19 юни 2018|Категории: Общоакадемични новини|

Заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на Наталия Стоева от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 06 юли 2018 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:„Наноразмерни и наноструктурирани композитни материали като катализатори и адсорбенти с екологично предназначение” на Наталия Петкова Стоева, редовен докторант в ИОНХ – БАН, професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16. Научни ръководители: Доц. д-р Иванка Спасова Доц. д-р Марияна Христова Председател на научното жури: Доц. д-р Димитър Панайотов  - рецензент Членове на научното жури: Проф. д-р Александър Елияс – рецензент Проф. дхн Таня Христова Проф. д-р Татяна Табакова Доц. [...]

Кампания „БАН представя своите институти“: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“

Учените от Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС) ще представят пред българската общественост научната си дейност, която развиват под мотото “Чиста енергия!”. Събитието е част от кампанията „БАН представя своите институти“ и ще се състои на 25 юни 2018 г.  в две части: […]

Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по електроника

Институтът по електроника на БАН (ИЕ– БАН) се включва в кампанията „БАН представя своите институти“ и ще популяризира дейността си пред обществото от 25 до 29 юни 2018 г. Тържественото представяне на Института ще се състои на 26 юни 2018г. от 14:00 часа в зала „Марин Дринов“ на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1).  […]

100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани в БАН

100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани с Международна научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“, която се проведе на 18 и 19 юни 2018 г. в Големия салон на Българската академия на науките и в Централния военен клуб. […]