/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 125 blog entries.

Конкурс за главен асистент в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ – БАН, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 34/20.04.2018 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-sen-assist-bbi/

Годишен научен семинар за управление на риска от бедствия

Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН  и Центърът за знания за управление на риска от бедствия (ЦЗУРБ) към Съвместния изследователски център на ЕК в Испра, Италия  организират третия годишен международен научен семинар на ЦЗУРБ. Двудневният форум ще започне на 26 април, от 9:00 часа, в Големия салон на Българската академия на науките, като сесии ще се състоят и в конферентната зала на Националния археологически институт с музей (НАИМ-БАН). […]

2018-04-23T08:06:48+00:00 петък, 20 април 2018|Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Изложба текстилни пана по мотиви от българска трепка се открива в Националния етнографски музей

 Изложба „ТРЕПКА БЪЛГАРСКА“ се открива на 24 април 2018 г. от 18:00 ч. в Националния етнографски музей. Автор е Венцислава Великова от Белослав, която представя свои художествени текстилни пана, вдъхновени и изработени по мотиви от български трепки. Тя избира да изобрази елементи от трепки, водена от желанието да ни покаже едно различно нейно възприятие. […]

EUROfusion форум за експерименталния международен термоядрен реактор ITER се проведе в София

Форум на консорциума EUROfusion се проведе в столичния парк-хотел Москва на 11 и 12 април. В заседанието на Общото събрание участваха 38 представители на страните-членки на ЕС, Евроатом и Швейцария. Домакин на събитието е Българската асоциация по управляем термоядрен синтез – EUROfusion – INRNE към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. Заседанието в София се председателства от проф. Жером Памела – Директор на ITER France и председател на Общото събрание на EUROfusion. […]

Тримерен анатомичен атлас на човешкия мозък показаха в БАН по проект „Човешкият мозък“ (The Human Brain Project)

Проектът „Човешкият мозък“ (The Human Brain Project, HBP) е една от двете водещи инициативи на Future and Еmerging Тechnologies (FET), избрани от Европейската комисия. Целта е да се подобрят знанията за човешкия мозък и неговата сложност и репродуцирането на неговата цифрова еквивалентност на изчислителни платформи. Проектът обединява невролози, лекари, компютърни специалисти, физици, математици от международно признати научни институции в 23 страни. В няколко сесии участниците в събитието за млади учени имаха възможност за обмен на информация и знания с връстници, както и с известни експерти, работещи в проекта HBP. Събитието се проведе на 18 април в Големия салон на БАН. Председателят на борда на HBP проф. Катрин Амунтс, представи прецизен тримерен анатомичен атлас на мозъка, съставен от над 7400 части, всяка от тях по-тънка от [...]

Конференция „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и  промишлени приложения в изключителни мащаби“

Учени от Българската академия на науките ще участват в конференция под надслов „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и  промишлени приложения в изключителен мащаб“. Форумът ще се проведе на 19 април 2018 г. от 09:00 часа в НДК в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се организира от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с Европейската комисия. […]

2018-04-18T10:47:14+00:00 сряда, 18 април 2018|Категории: Uncategorized @bg|