Начало/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 1051 blog entries.

Сборник „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“

По случай празника на Монтана (2 декември) излезе от печат сборникът „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“. Негов съставител е чл.-кор. проф. дин Александър Костов. Книгата е поредното издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) на БАН в гр. Монтана, посветено на историята и настоящето на този край. В нея са включени десет статии, чиито автори са изследователи от ИБЦТ–БАН, Регионалния исторически музей и Държавния архив в Монтана. В сборника са представени важни за развитието на региона въпроси, свързани с изграждането и използването на сухоземните пътища (шосета и железници) и на първите телекомуникации по примера на телеграфите, разгледана е ролята на река Дунав като важна международна артерия, изследвано е влиянието на различните възможности за комуникация [...]

Защита на дисертационен труд на Кристина Динева

На 18.12.2020 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на  хетерогенни данни от разпределени IoT устройства”, за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма  „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни  науки на Кристина Иванова Динева. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН  http://www.iict.bas.bg/competitions-n-stepeni.html

Председателят на БАН e избран за заместник-председател на EASAC

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски беше избран за заместник-председател на EASAC с мандат 2021-2023 г. Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) се сформира от националните научни академии на държавите-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария. Чрез EASAC академиите работят заедно, за да предоставят независими, експертни, основани на факти съвети относно научните аспекти на европейските политики на тези, които правят или влияят на политиката в рамките на европейските институции. Акад. Ревалски участва във виртуална среща на EASAC на 26 и 27 ноември. Бяха обсъдени дейностите на организацията през последните шест месеца, проектното предложение „Регенеративно селско стопанство“, новият документ на организацията „Трансформираща промяна“ (http://www.bas.bg/2020/11/06/easac-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f/) и беше представен отчет по проект SAPEA. Дейностите на академиите-членки, свързани с наука в полза на политиката, предприети по време на коронавируса, [...]

2020-12-02T11:24:45+02:00сряда, 2 декември 2020 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Втори мандат за акад. Юлиан Ревалски като председател на БАН

Акад. Юлиан Ревалски е избран за председател на Българската академия на науките за периода 2021-2024 г. Заседанието на Общото събрание на БАН за избор на председател се проведе онлайн на 30 ноември. Съгласно противоепидемичните мерки в страната тайното гласуване се проведе по предварително уточнен график. Акад. Ревалски е избран за председател на БАН с 68 гласа от 86 гласували членове на Общото събрание на БАН . Подадени са 9 бели бюлетини, 2 гласа са невалидни, а 7 души са гласували с „не“. Акад. Юлиан Ревалски беше единствен кандидат за поста. В Програмата си за управление на Българската академия на науките (2021-2024 г.) той акцентира върху устойчивото развитие на човешкия научен потенциал в Академията, активното участие на учените от БАН в иновационни разработки, още по-широко участие на БАН [...]

2020-11-30T18:48:52+02:00понеделник, 30 ноември 2020 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Заседание на научно жури в ИФРГ – БАН

ИНСТИТУТЪТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА при БАН (ИФРГ–БАН) и НАУЧНОТО ЖУРИ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 10-ти декември (четвъртък) 2020 г. от 14.00 часа ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Биологична активност на продукти от Coelastrella sp. BGV” на ТАНЯ СТАВРЕВА ТОШКОВА-ЙОТОВА – докторант на самостоятелна подготовка към ИФРГ–БАН по професионално направление 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Физиология на растенията”. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез електронната платформа Zoom. Научен ръководител: доц. д-р Пламен Стойнев Пиларски Научното жури в назначено със заповед на директора на ИФРГ-БАН (№ 876 от 13.10.2020 г.) Председател на научното жури: проф. д-р Валя Николова Василева, ИФРГ–БАН (становище) Членове на научното жури: проф. д-р Лиляна [...]

Избор на Председател на БАН

Онлайн заседание на Общото събрание на Българската академия на науките за избор на Председател на Академията ще се проведе на 30 ноември (понеделник) от 9:00 часа. Единственият кандидат е досегашният Председател на БАН акад. Юлиан Ревалски. По време на заседанието той ще представи своята програма за управление на БАН и ще се проведе обсъждане и гласуване. Програмата за управление на Българската академия на науките (2020-2024 г.) и професионалната автобиография на кандидата за втори управленски мандат акад. Юлиан Ревалски са публикувани тук

2020-11-27T16:33:39+02:00петък, 27 ноември 2020 |Категории: Общоакадемични новини|
Go to Top