/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 255 blog entries.

БАН ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на изтъкнатия японски учен проф. Шиня Яманака

Българската академия на науките ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на изтъкнатия японски учен и нобелов лауреат проф. Шиня Яманака. Тържествената церемония ще се състои на 20 август 2018 г. (понеделник) от 11:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН - ул. „15-ти ноември“ 1). По време на събитието проф. Шиня Яманака ще изнесе лекция на тема „Индуцирани плурипотентни стволови клетки – нова ера в медицината“ (на английски език). През 2012 г. проф. Яманака заедно със Сър Джон Гардън от Университета в Кеймбридж е отличен с Нобеловата награда по физиология и медицина за фундаменталното откритие относно способността на клетки от възрастен организъм да се репрограмират в ранни ембрионални плурипотентни стволови клетки. Двамата учени успяват да предизвикат клетките от кожа на зрелия [...]

ПОЗИЦИЯ на Ръководството на Българската академия на науките и на Ръководството на Общото събрание на БАН по повод на разпространяваните неверни твърдения на директора на НИМХ-БАН, свързани с развитието на науката в България

           Година след като Народното събрание прие единодушно Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030, отново се прави опит да се поставя въпросът дали има нужда от развитие на науката в България.             Категорично заявяваме, че въпросът „дали трябва предимно в България – една бедна страна – да се развиват фундаментални изследвания“ никога не е стоял на дневен ред в Българската академия на науките. Неотдавна БАН прие Стратегия за развитие, която е в синхрон с Националната стратегия, и в която ясно се казва, че са необходими синергия и баланс между фундаментални, насочени фундаментални и приложни изследвания, включително иновационна дейност. Приложните изследвания се осъществяват на основата на развита фундаментална база и от своя страна са източник на актуални фундаментални тематики. Тази визия [...]

2018-08-10T16:35:02+00:00петък, 10 август 2018|Категории: Общоакадемични новини|

Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на  10 септември 2018 г. (понеделник) от 14.00  ч. в Мултимедийната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито  заседание  на   Научното  жури  за  защита  на  дисертационен   труд на тема: “МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ПОПУЛАЦИОННАТА ДИНАМИКА С ОБОБЩЕНИ ФУНКЦИИ НА РАСТЕЖ” на ТИХОМИР БОГОСЛОВОВ ИВАНОВ задочен докторант в секция “Математическо моделиране и числен анализ” на ИМИ Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.5. “Математика” Докторска програма:  “Математическо моделиране и приложение на математиката” Научен ръководител: Проф. д-р Нели Димитрова Председател на Научното жури: Доц. д-р Петър Рашков – рецензент Членове на [...]

Научни колекции на БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

През юли 2018 г. научните колекции на членовете на Консорциума на европейските таксономични институции (CETAF) бяха включени в Европейската пътна карта за стратегическа научна инфраструктура (ESFRI) под името “Разпределена система от научни колекции” (Distributed System of Scientific Collections, DiSSCo). Участници в инициативата DiSSCo са 115 музеи и други институции от 21 европейски страни, съхраняващи значими природонаучни колекции. С това започва изпълнението на 12-годишна програма от четири последователни проекта, които целят интегриране на колекциите, въвеждане на единен регламент за съхранение, развитие и ползване, а също и дигитализиране на колекционните единици. […]

Прессъобщение по повод отвореното писмо на НИМХ-БАН

Ръководните органи на БАН категорично заявяват, че принадлежността на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към структурата на БАН никога не е поставяна под въпрос. Представителите на НИМХ в Общото събрание на БАН на 2 юли декларираха, че въпросът за излизане на НИМХ от Академията не е обсъждан в Общото събрание на учените на НИМХ. БАН винаги е отдавала голямо значение на оперативните дейнoсти, извършвани от институти на Академията и е правила максимално възможното за тяхното приоритетно финансиране. Обръщаме сериозно внимание, че Националният институт по метеорология и хидрология е постоянно научно звено в структурата на БАН и служителите му са длъжни да изпълняват Закона и Устава на БАН.

Атласът на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз вече е свободно достъпен онлайн

Атласът е изработен в рамките на проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България (ESENIAS-TOOLS)“ по Програма „BG03 Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (http://esenias.org). Публикуван е през 2017 от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и мрежата ESENIAS. […]