/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 353 blog entries.

Българската академия на науките в представите и оценките на българското общество

Резултати от национално представително проучване, проведено от агенция Алфа Рисърч може да прочетете тук

БАН удостои проф. Люк Монтание с Отличителен знак

Проф. Люк Монтание получи Отличителния знак на председателя на Българската академия на науките на церемония, която се проведе на 17 октомври 2018 г. в Академията. Акад. Юлиан Ревалски връчи отличието за особените му заслуги и изключителни научни постижения в областта на молекулярната вирусология и за решаващата му роля при оневиняване на българските медици в Либия. Проф. Люк Монтание е световнопризнат учен в областта на микробиологията, молекулярната вирусология и имунологията. През 1983 г. група изледователи и лекари, водени от проф. Монтание откриват в лимфните възли на болен от СПИН вируса, причиняващ болестта. За това откритие той и неговата колежка Франсоаз Баре-Синуси получават Нобеловата награда за физиология и медицина. Френският учен има забележителна публикационна дейност – над 330 научни статии и ревюта в престижни международни издания. Той [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 30.10.2018 г. (вторник) от 14:00 ч., в Зала Левентис (НПМ-БАН), бул. "Цар Освободител" № 1, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Оценка и управление на риска при инвазивни видове от род Dreissena във водните басейни на България" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11) на Теодора Ангелова Тричкова докторант на самостоятелна подготовка в отдел "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми" Научни консултанти: проф. д-р Здравко Хубенов (НПМ-БАН) доц. д-р Димитър Кожухаров (БФ СУ "Св. Кл. Охридски") Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, [...]

2018-10-17T16:22:20+00:00сряда, 17 октомври 2018|Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Oткрито заседание за защита на дисертацията на Александър Попов, ИИКТ – БАН

На 06.11.2018 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Моделиране на лексикалното знание с цел автоматична обработка на естествен език“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално 4.6. „Информатика и компютърни науки“ на Александър Николаев Попов. Научно жури: проф. Мария Нишева – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище) проф. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия) проф. Людмила Димитрова – ИМИ – БАН (становище) проф. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН (рецензия) доц. Геннадий Агре – ИИКТ – БАН (становище) Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – [...]

2018-10-17T16:14:31+00:00сряда, 17 октомври 2018|Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

ИЕЕС-БАН е партньор на фирма СТЕМО в проект по ОП „Иновации и конкурентноспособност”

Институтът по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" на БАН (ИЕЕС) и „СТЕМО” ООД, която е една от водещите фирми на българския ИТ пазар, в партньорство ще реализират съвместен проект „Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”. Една такава система ще позволява да се оптимизира работния цикъл, заряда и разряда на оловните батерии, което да доведе до удължаване срока им на експлоатация и до повишаване на енергийната ефективност при тяхната употреба. В производството на оловни акумулатори се влагат вредни за живите организми вещества и след излизането им от експлоатация е належащо да бъдат 100% рециклирани. Намаляване интензивността на оборотите в тази индустрия би довело до спестяване на природни и финансови ресурси. Удължаването на експлоатационния срок на оловните батерии при достатъчна [...]

Честване на 180 години от рождението на проф. Марин Дринов

Българската академия на науките е съорганизатор на честванията по случай 180 години от рождението на проф. Марин Дринов. Тридневните събития ще се проведат в София и Панагюрище от 18 до 20 октомври 2018 г. Представители на Академията и делегация от Харковския национален университет „Василий Каразин“ ще поднесат на 18 октомври от 12:30 часа венци и цветя на паметника на проф. Марин Дринов, който се намира в Научен комплекс 1 на БАН ( ул. „Акад. Георги Бончев”, бл.6 ). Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще произнесе слово за проф. Марин Дринов –  основател и председател на Българското книжовно дружество, чиито правоприемник е Българската академия на науките. На 19 и 20 октомври 2018 г. в Панагюрище, родното място на проф. Дринов, ще се проведе международна научна [...]