Връзки с обществеността

/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 801 blog entries.

Скръбна вест

Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 23.01.2020 г. П О Ч И Н А на 67-годишна възраст член-кореспондент Андрей Леон Даниел Чл.-кор. Андрей Даниел е виден български художник със забележително присъствие в съвременното българско изкуство. Роден е на 28 март 1952 г. в Русе. През 1977 г. завършва Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ (сега Национална художествена академия), София, специалност „Живопис“, при проф. Добри Добрев. От 1991 г. е доцент, а от 1997 г. – професор по живопис в НХА. Работи предимно в областта на живописта, но също и на стенописта, сценографията, графиката и оформлението на книгата. Има над 100 участия в представителни изложби на българско изкуство в страната и чужбина (Рим, Лисабон, Стокхолм, Москва, Люцерн, Шафхаузен, Виена, Бад Райхенхал, [...]

2020-01-24T17:22:25+02:00петък, 24 януари 2020 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Млад учен от ИЕЕС – БАН е победител в конкурса „Предприемач в науката 2020“ с проект за екологична батерия

Гл. ас. д-р Илиян Попов от Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС-БАН) е един от двамата победители в тазгодишния конкурс „Предприемачи в науката“, организиран от фондация „Карол Знание“. Награждаването се състоя на 23 януари 2020 г. в сградата на  фондация „Карол Знание“. […]

Годишна среща на Националната академична мрежа на БАН

Годишна среща на координаторите на Националната академична мрежа на Българската академия на науките се проведе в Академията. По време на срещата бяха очертани приоритетите в работата на регионалните центрове през 2020 година. Предстои Академията да покаже в 17 града изложбата, посветена на 150-годишнината на БАН и постиженията във всички научни направления. Това стана ясно по време на разговорите с участието на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и зам.-председателя чл.-кор. Костадин Ганев. Главният координатор на регионалните центрове проф. Петър Петров откри събитието и представи отчета за дейността през 2019 г. Дейностите на регионалните академични центрове са във взаимодействие на научните институти на БАН с общински и областни структури, университети на територията на региона, бизнес и индустрия, музеи, училища, читалища, отбеляза проф. Петров. През 2019 г. [...]

2020-01-24T09:44:56+02:00петък, 24 януари 2020 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини, РАЦ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 05.02.2020 г. (сряда), от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" № 2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Молекулярно-популационни изследвания на местни породи кучета в България" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Зоология") на Мирослав Кирилов Маринов, докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси" Научeн ръководител: доц. д-р Георги Радославов (ИБЕИ-БАН) Научни консултанти: доц. д-р Петър Христов (ИБЕИ-БАН), проф д-р Николай Спасов (НПНМ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата [...]

Скръбна вест

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 19.01.2020 г., след кратко боледуване почина на 87-годишна възраст акад. Благовест Христов Сендов. Акад. Благовест Сендов е световноизвестен български математик, изтъкнат държавник и общественик. Акад. Сендов е роден на 08.02.1932 г. в Асеновград. През 1956 г. завършва „Математика” в Математическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, в периода 1960-1961 г. специализира в Московския държавен университет, през 1964 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1967 г. докоторска дисертация. През 1968 г. е избран за професор по изчислителна математика, през 1974 г. - за член-кореспондент на БАН, а през 1981 г. за академик. Акад. Сендов е най-младият доктор на науките, най-младият професор и най-младият ректор на Софийския университет. Научните интереси и постижения на акад. Сендов са в [...]

2020-01-22T10:54:52+02:00понеделник, 20 януари 2020 |Категории: САЧК|

Защита на докторска степен на Цветомила Лазарова-Кюлева от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 05 февруари 2020 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Синтез и характеризиране на наноразмерни оксидни материали и композити с приложение в електрониката и катализа” на Цветомила Иванова Лазарова-Кюлева, задочен докторант в ИОНХ при БАН Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Химия на твърдото тяло) Научен ръководител: проф. д-р Даниела Ковачева Председател на научното жури: проф. д-р Рени Йорданова – рецензент Членове на научното жури: проф. д-р Даниела Ковачева – становище доц. д-р Татяна Куцарова – рецензент доц. д-р Маргарита [...]