Начало/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 987 blog entries.

Изследователски център по мехатроника и чисти технологии в Пловдив ще предоставя иновации на бизнеса

Изследователският център по мехатроника и чисти технологии в Централната лаборатория по приложна физика на БАН в Пловдив е пример за това как научните изследвания водят към иновации. Това каза по време на официалното откриване на комплекса председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски. И допълни, че се радва, че това се случва в град с развита технологична промишленост като Пловдив. Събитието се състоя на 17 септември и на него присъстваха кметът на града Здравко Димитров, представители на общината, на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, учени и гости. Кметът благодари на Българската академия на науките за това, че развива българската наука, сътрудничейки си с бизнеса. Задания от над 30 фирми годишно получават учените от Централната лаборатория, а само за периода от началото на годината досега [...]

ИБЦТ–БАН представя изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” в Черна гора

По случай 17 септември – Деня на София, в центъра на гр. Подгорица Н. Пр. д-р Меглена Плугчиева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора и проф. д-р Румяна Прешленова, директор на ИБЦТ–БАН, откриха изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”. Гости на събитието бяха посланиците на Австрия, Великобритания, Германия, Обединените арабски емирства, Словения, Сърбия, почетния консул на България в Черна гора г-н Новица Йовович, представители на Община Подгорица, представители на медиите, учени и граждани, приятели на България. Приветствие към организаторите на изложбата изпрати д-р Иван Вукович, кмет на Подгорица. Освен по-големите български градове, са представени емблематични места в Атина, Белград, Букурещ, Загреб, Любляна, Скопие, Цариград, Одрин, Сараево и много други. Специално място е отделено на София и на [...]

Изложба за 150 години БАН гостува в Сливен

Регионален академичен център на БАН в гр. Сливен организира гостуване на Изложбата „150 години Българска академия на науките”. Тя е включена в програмата за честване на празника на града Димитровден и е уредена в Националния музей на текстилната индустрия. Изложбата представлява една разтворена двуезична книга на академията, в която всяка страница разказва за научните търсения и постижения на определен център, лаборатория или институт. На български и английски език са представени най-значимите научни изследвания, открития и издания и на Българската академия на науките. „Българската академия на науките (БАН), правоприемник на Българското книжовно дружество (БКД), е най-старата и най-голямата научна институция в страната, основана девет години преди Третата българска държава. Създаването на Българското книжовно дружество от личности, които още нямат своя държава, изисква голяма вяра и много [...]

2020-09-17T13:34:56+03:00четвъртък, 17 септември 2020 |Категории: РАЦ|

Миниатюрни книги, филми и детски ателиета за Европейските дни на наследството в БАН

С изложба на над 350 миниатюрни издания на български и чуждестранни книги и детско ателие под мотото „Нарисувай ми... БАН“, Българската академия на науките се включва в тазгодишните Европейските дни на наследството. На 19 септември, събота, от 10 до 16 часа, централната сграда на Академията на ул. „15-ти ноември“ 1 ще отвори врати за посетители с богата програма. Централната библиотека на БАН ще покаже в изложба уникалната си колекция от миниатюрни книги. Най-старият датиран екземпляр е тритомното издание на Библиографския институт в Хилдбургхаузен от 1829-1830 г. Целта на експозицията е обществото да се запознае с богатството, което се съхранява в нашата библиотека и усилията, които се полагат за опазването на тази културна ценност. В зала „Проф. Марин Дринов“ БАН от 10:15 ч. ще се прожектира [...]

2020-09-18T11:29:05+03:00сряда, 16 септември 2020 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на Лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 20 от 10.03.2020 г. Кандидат: доц. д-р Богдан Ставрев Рангелов, Председател на Научното жури: Доц. д-р Драгомир Тачев Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

2020-09-15T15:02:07+03:00вторник, 15 септември 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Съобщение за промяна в обява за публична защита на дисертационен труд на Андон Ташуков, публикувана на сайта на БАН на 08.09.2020 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават за следната промяна в обявеното на 19.08.2020 г. на интернет страницата на Института място за провеждане на публичната защита на дисертационен труд на тема „Взаимоотношението между правото на Европейския съюз и конституциите на държавите членки“ на Андон Георгиев Ташуков – задочен докторант в ИДП, докторска програма Международно право и международни отношения, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Ново място: зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ № 1 Промяната е извършена в съответствие с изискванията на Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г., I, т. 4 на Министъра [...]

Go to Top