Home/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1106 blog entries.

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Йорданка Любомирова Бонева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom: Topic: Zashtita Jordanka Boneva PhD Time: Mar 26, 2021 11:00 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96706221748?pwd=aDVHV3Zua3RRb2sxaXVISkl6U09HUT09 Meeting ID: 967 0622 1748 Passcode: 83CDQd Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ https://www.iict.bas.bg/competitions-n-stepeni.html

Корона-вирусната пандемия и борбата с нея

Председателят  на отделението за медицински науки към Събранието на академиците и член-кореспондентите на  Българската академия на науките акад. Богдан Петрунов с отговор на актуални въпроси в материала „Корона-вирусната пандемия и борбата с нея“. С информацията можете да се запознаете ТУК

2021-02-23T10:26:24+00:00понеделник, 22 февруари 2021 |Категории: САЧК|Етикети: |

Почит пред делото на Васил Левски

С венец, поднесен  на паметника на Васил Левски, Ръководството на БАН отдаде почит пред делото на Апостола на свободата. На 19 февруари се отбелязват 148 години от гибелта на Васил Левски. Тази година, заради въведените противоепидемични мерки, не се предвижда официална церемония. От 17:00 ч. в храма „Света София” ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски. От 17:45 ч. пред паметника на Васил Левски ще се проведе гвардейска церемония по поднасяне на венци и цветя от гвардейци венценосци.

2021-02-22T12:01:21+00:00петък, 19 февруари 2021 |Категории: Общоакадемични новини|

Осма сесия на Ученическия институт на БАН

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за своята ежегодна Ученическа научна сесия (УНС), която ще се проведе или изцяло онлайн или хибридно – с ограничен брой присъстващи на място и синхронно излъчване в реално време до онлайн участници. За участие се приемат ученически разработки / проекти с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в различни области на изкуството. Приемат се и разработки във формата на уреди и устройства. Проектите от областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба). За тези творби учениците е необходимо да приложат и пояснителен текст, в които описват идеята си. За първа година в конкурса ще се [...]

2021-02-18T14:04:12+00:00четвъртък, 18 февруари 2021 |Категории: Uncategorized @bg|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 02.03.2021 г. (вторник) от 10:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Таксономично проучване на род Bupleurum L. (Apiaceae) в България" (научна специалност "Ботаника") на ас. Стоян Стефанов Стоянов, докторант на самостоятелна подготовка в отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси", секция "Флора и растителност". Научен ръководител: проф. д-р Светлана Банчева Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

Българската православна музика в лабиринта на времето – позната и непозната

В новата книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева „На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене? Стара българска музика III: IX-XIX в.“[1] се разглеждат проблеми, които се разработват само в Българска академия на науките. Те се основават върху оригинални паметници, създавани на територии, където е живяло компактно българско население и са работили творци, допринесли за престижа на българската музика. Свързани са с характера на православната музикална култура, останала в центъра на духовния живот повече от хилядолетие в историята на балканските православни народи. Дискутира се ценностната система, към която книжовниците са се придържали, уникалното, което различава българската музика от „музиките“ на останалите православни народи, чиито пътища тясно се преплитат, параметрите, които „превъртат ключа“ към новото през националното Възраждане, както и по какъв път поема православната [...]

Go to Top