/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 607 blog entries.

Млад учен от ИОХЦФ – БАН с престижната награда по органична химия на името на акад. Иван Юхновски

  Сред четирима  номинирани,  гл. ас. д-р Неда Анастасова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в ИОХЦФ – БАН беше отличена с награда на ХТМУ на името на акад. Иван Юхновски. Наградата се връчва на „Изявен млад учен в областта на органичната химия“-2019 и е във връзка с научните резултати на д-р Атанасова по синтенза и изследването на нови бензимидазолови производни с цитопротективна и антиоксидантна активност. Д-р Неда Анастасова защити докторската си степен по Фармацевтична химия към Катедра „Органичен синтез и горива” към ХТМУ през 2017 г, София, а от миналата година e главен асистент в лаборатория „Структурен органичен анализ” към ИОХЦФ-БАН. Тя е ръководител на младежки проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на тема „Разработване на нов клас МАО-B инхибитори с невропротективно действие за лечение [...]

Защита на дисертация на на Богомил Попов, ИИКТ – БАН

На 25.06.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Високотемпературна обработка на материали и сплави, съдържащи нано елементи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Богомил Димитров Попов.Материалите са публикувани на сайта на института: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Сервизни роботи помагат на деца в обучението и на хора с увреждания

Учени от Института по роботика на БАН представиха сервизни роботи. Те са адаптирани към киберфизични системи, които подпомагат хора с физически проблеми и деца с проблеми в обучението. Проф Роман Захариев обясни постигнатото от учените до момента и необходимостта от създаване на подобни интелигентни роботизирани системи. На представянето, посветено на 150-годишнината на БАН, присъстваха медии и деца от занималня „Лингулендс“. […]

Връчиха наградите в националния конкурс за млади икономисти

Награди и грамоти в четири категории бяха връчени днес на победителите в националния конкурс: „Млад икономист – 2019 г.“ – „Гласът на младите за силна икономика“. Конкурсът се организира за 15-и път като тази година той се провежда под знака на две важни годишнини – 150 години от създаването на Българската академия на науките и 70 години от създаването на Института за икономически изследвания при БАН. […]

2019-06-12T08:46:01+02:00вторник, 11 юни 2019 |Категории: Човек и общество|Етикети: |

Съвместна българо-сръбска постерна изложба „София и Белград. Археологически бисери“

Съвместната българо-сръбска постерна изложба „София и Белград. Археологически бисери“ може да бъде видяна до 30 юни в градинката Кристал в центъра на столицата. Сред официалните гости на откриването днес бяха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, заместник-председателят на Сръбската академия на науките и изкуствата акад. Любомир Максимович, заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов и Биляна Генова – директор на дирекция „Култура“ на Столична община. Събитието откри директорът на НАИМ доц. Христо Попов. Този регион е пълен с останки от древни цивилизации, които са наистина бисери, каза акад. Ревалски и подчерта доброто сътрудничество между Българската академия на науките и Националния археологически институт с музей и Сръбската академия на науките и изкуствата. Председателят на Сръбската академия акад. Максимович отбеляза, че Българската академия на науките е сред най-важните [...]

Защита на дисертационен труд на ГЕОРГИ РАШКОВ, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в ИБФБМИ – БАН

Защитата на дисертационния труд на Георги Димитров Рашков, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Апостолова, на тема „Възможности за приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за регистрация на пестициди“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 27 юни 2019 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. […]